Fondacije otvoreno društvo

Programa podrške istraživanjima u oblasti javnih politika (PDFP)

 

FOD BiH je započeo sa implementacijom Programa podrške istraživanjima u oblasti javnih politika početkom 2004. godine. Osnovni cilj programa je unapređenje istraživanja i analize javnih politika kako bi se potaknuo argumentovani dijalog i razvio takav način donošenja odluka u oblasti javnih politika koji će počivati na relevantnim informacijama i realnim opcijama.

Od početka aktivnosti programa 2004. godine, u program je uključeno ukupno 75 stipendista čije studije možete pregledati po godinama.

 

PDFP, Studije 2013-2014

Azra PilavdzicAzra Pilavdžić je rođena 30. aprila 1987. godine u Sarajevu. Ima Bachelor diplomu iz Prava i evropskih studija sa Univerziteta u Strasbourg-u, Francuska. Provela je prvu godinu master studija na King’s College London, Ujedinjeno Kraljevstvo, i vratila se na Univerzitet u Strasbourgu da završi drugu godinu i stekne Master iz Prava Evropske unije 2010. godine. Trenutno je upisana kao student doktorskog studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Radila je tri godine za IPA projekat finansiran od strane Evropske Unije - EUTPP2 - Podrška Vanjskotrgovinskoj politici i izgradnja kapaciteta u BiH.

 

 

 Emir SkopljakEmir Skopljak stekao je zvanje diplomiranog ekonomiste na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Zenici, dok je zvanje magistra u oblasti menadžmenta i organizacije stekao pohađajući program Adizes School of Management u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i Adizes Academy of Management iz SAD. U periodu od 2010. do 2013. godine radio je na EU TTP2 projektu “Podrška vanjskotrgovinskoj politici i izgradnja kapaciteta u BiH” gdje je bio u prilici da aktivno učestvuje u izradi
i razvoju strateških i legislativnih dokumenata. Trenutno je angažovan na Ekonomskom fakultetu u Zenici kao asistent na Katedri za menadžment.

 

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

Mia KaramehicMia Karamehić je istraživačica i analitičarka u polju društvenih znanosti s iskustvom u domaćim i međunarodnim projektima. Magistrica je političkih znanosti iz oblasti međunarodnih odnosa i diplomacije istraživačko usavršavanje je obavljala na Norveškom institutu za vanjske poslove u Oslu. Bila je vanjska saradnica Fondacije Friedrich Ebert i menadžerica projekta „Doprinos ustavnoj reformi u BiH“ podržanog od strane Švicarskog ureda za saradnju. Autorica je nekoliko znanstvenih i analitičkih tekstova i suurednica knjige „Dvije škole pod jednim krovom: studija o segregaciji u obrazovanju“. U sklopu angažmana u Centru za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, učestvovala je u više istraživanja
i izlagala na konferencijama u zemlji i inozemstvu.

 

Selma Mehmedic DzonlicSelma Mehmedić-Džonlić magistrirala je međunarodne odnose 2011. godine na Fakultetu političkih  nauka Univerziteta u Sarajevu. Trenutno je zaposlena na Projektu mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini kao Project Officer. Od 2004. godine aktivno je sarađivala sa mnogim domaćim organizacijama u oblasti kulture, sigurnosti i marketinga (Muzej savremene umjetnosti Ars Aevi, Centar za sigurnosne studije, Invento Media Group). U toku studija bila je saradnica na Fakultetu političkih nauka u oblasti metodologije društvenih istraživanja kada se razvija i njen interes za naučno- istraživački rad. Aktivistica je za zaštitu ljudskih i građanskih prava u Bosni i Hercegovini i dobitnica Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu 2011. godine. Objavila je nekoliko članaka u u Bosni i Hercegovini i zemljama regiona.

 

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

Nino SerdarevicNino Serdarević je rođen 1977. godine u Zenici. 2002. godine diplomira na Vienna University of Economics and Business Administration, gdje okončava i poslijediplomski studij 2005. godine. 2010. godine doktorira u oblasti računovodstva i revizije. Profesionalnu karijeru započinje 2003. godine u Horizonte Venture Management Vienna, a 2005.  godine na IUPNB Sarajevo. 2006. godine biva biran u zvanje višeg asistenta na Univerzitetu u Zenici, gdje radi i danas kao docent na Katedri za finansije i računovodstvo. U periodu 2007 – 2010. kao country manager NVO Spark Amsterdam upravlja projektom Business Start-up Centar Zenica. U posljednjih 11 godina sudjeluje u preko 50 revizija međunarodnih ugovora i pravnih lica u BiH, više od 20 analiza, studija, međunarodnih projekata i strateških dokumenata. U autorstvu i koautorstvu objavljuje tri knjige i 26 naučnih i stručnih članaka.

 

Alma ZildzicAlma Zildžić je rođena 04.12.1988. godine u Zenici. Završila je Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici 2011. godine i bila dobitnik brojnih stipendija i nagrada. Trenutno je u fazi izrade magistarskog rada na temu „Modeliranje obrasca predviđanja odluka stranog ulagača na osnovu ocjene strukture kapitala u privrednim društvima u Bosni i Hercegovini“. Provela je godinu dana volontirajući u Općini Zenica, a od 2012. godine angažovana je kao asistent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici na Katedri za ekonomsku teoriju i politiku. Ima iskustva u naučno-istraživačkom radu.

 

 

Jasmin HalebicJasmin Halebić rođen u Konjicu. Doktorat iz ekonomskih nauka stekao 2009. g. Do sada učestvovao na više domaćih i međunarodnih konferencija i projekata, objavio dvadesetak naučnih i stručnih radova te jednu knjigu. Zaposlen na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici, od 2006. g. Nastavnik u zvanju docenta na predmetima iz oblasti Ekonomska teorija i politika.

 

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

Borisa MraovicBoriša Mraović je istraživač iz Sarajeva. Magistrirao je na interdisciplinarnom programu iz demokratije i ljudskih prava u Sarajevu. Radio je za različite istraživačke institucije u Bosni i Hercegovini i inostranstvu na naučnim i primjenjenim društvenim istraživanjima. Autor je i koautor nekoliko tekstova i poglavlja na različite teme poput migracija, izbora, političkog predstavljanja itd. Trenutno djeluje kao slobodniradnik i u Udruženju CRVENA u svojstvu člana projektnog kordinacijskog tima.

 

 

Aisa TelalovicAiša Telalović diplomirala je na Odsjeku za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 1992. godine, a u oktobru 2012. godine magistrirala međunarodnu politiku i diplomatiju na Univerzitetu Staffordshire u Velikoj Britaniji. Od 2010. godine radi kao državni službenik u Sektoru za iseljeništvo Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Radila je kao terenski službenik u Službi za traženje Delegacije Međunarodnog komiteta crvenog krsta/križa u Centralnoj Bosni (od 1992. do 1996. godine), u Sektoru za međunarodnu pomoć Ministarstva vanjskh poslova Bosne i Hercegovine (1996. godine), Informacionom centru Britanskog savjeta u Bosni i Hercegovini (od 1996. do 2008. godine), te u Predstavništvu UNHCR za BiH (od 2009. do 2010. godine).

 

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

Selma MameledzijaSelma Mameledžija je rođena 10.05.1988. godine u Travniku. Nakon stečenog zvanja Bachelor sociologije angažovana je na nekoliko međunarodnih istraživačkih projekta sprovedenih pod okriljem Instituta za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka u Sarajevu (FPN), gdje trenutno završava Master studij sociologije. Radila je na projektima Centra za studije o izbjeglim i raseljenim osobama FPN, a trenutno je koordinator projekta u međunarodnoj nevladinoj organizaciji “HOPE’87”, te istraživač
u okviru „Studije sistema integriteta u jedinicama lokalne samouprave“ koju provodi Transparency International BiH.

 

 

Selma PorobicSelma Porobić je dvostruki Magistar (MA/MTh) i Doktor migracijskih nauka. Pored Lundskog univerziteta u Švedskoj, školovanje je stekla pri Američkom univerzitetu u Kairu, Fordhamskom univerzitetu u Americi i Oksfordskom univerzitetu u Velikoj Britaniji. Direktorica je Centra za studije o
izbjeglim i raseljenim osobama, Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i posjeduje preko 10 godina akademskog iskustva u oblasti prisilne migracije. Autor je dvije knjige, a njena trenutna istraživačka interesovanja sežu od povratka u BiH do prihvata i integracije potražitelja međunarodne izbjegličke zaštite u BiH i regiji.

 

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

Nadja Azra UzunovicNadja Azra Uzunović je rođena 1986. godine u Zenici. Živjela je i studirala u Pakistanu, Sjevernom Kipru i Norveškoj. Nakon što je magistrirala političku ekonomiju na Norveškoj školi za management BI, radila je kao predavač Poslovnih studija u Bošnjačkoj gimnaziji, te bila angažovana na konsultanstkim projektima za ACIPS. Također je radila u Ambasadi Pakistana kao stručni saradnik za trgovinske  odnose. Sada je zaposlena u Razvojnoj banci FBiH, u Sektoru za upravljanje sredstvima. Nadja je jedan od osnivača “PORT”-a, Udruženja građana za pomoć oboljelim od malignih bolesti u BiH, koje implementira online zajednicu za oboljele od raka, fokusira se na podizanje svijesti o prevenciji kao i poboljšanju zdravstvene politike u BiH (www.port.org.ba).

 

Zana KarkinZana Karkin je rođena 1984. godine u Sarajevu. Diplomirala je informacione sisteme na Sarajevskoj školi za nauku i tehnologiju, sa dodatnom specijalnošću iz ekonomije, a svoje formalno obrazovanje je nastavila pri istoj instituciji gdje je dobila zvanje Magistrice ekonomskih nauka. Inspiriše je razvoj BiH, a gradi karijeru u akademiji i međunarodnim organizacijama kao što su UNDP, OSCE, trenutno obnaša funkciju Predstavnice austrijske internacionalne organizacije HOPE’87 u BiH. Suosnivačica je nevladine organizacije doIT koja ima za cilj da doprinese razvoju informacionog društva u BiH.

 

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

PDFP, Studije 2012 - 2013

Adnan KadribasicAdnan Kadribašić, dipl.iur. i MA, je stručni savjetnik sa usklađivanje zakona sa međunarodnim i evropskim standaradima za ljudska prava u Agenciji za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine. Do sada je bio uključen u brojne istraživačke projekte u oblasti diskriminacije i ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Jedan je od autora Komentara Zakona o zabrani diskriminacije, a objavio je analize i istraživačke radove, učestvovao u izradi novih javnih politika i zakona, organizovao obuke i pružao druge usluge u oblasti zakona koji zabranjuju diskriminaciju. 

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

 

Adnan OvcinaAdnan Ovčina je rođen 16. marta 1987. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Završio je master studij na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Adnan je radio kao mlađi istraživač u
Centru za studije o izbjeglim i raseljenim osobama. Bio je angažovan kao konsultant za Berry Law Center da sprovede istraživanje i sačini izvještaj na temu povezanosti između terorizma i Bosne i Hercegovine nakon 9/11. Trenutno radi na Fakultetu političkih nauka na Regional Research Promotion Programme (RRPP) projektu “Mediji između slobode i zavisnosti - Mediji i povratak” kao projektni asistent. Adnan je bio učesnik Regionalne škole političke filozofije dr.
Zoran Đinđić, organizirane od strane Fondacije dr. Zoran Đinđić u Beogradu. Adnan je dobitnik dva fellowshipa, Policy Development Fellowship Programme finansiran od strane Fonda otvoreno društvo i Leadership Development Programme finansiran od strane Europskog fonda za Balkan. Radio je kao projektni koordinator na projektu “Zaglavljeni u zaboravu” o poziciji kosovskih Roma u BiH. Objavio je nekoliko članaka u BiH i zemljama regiona. 

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

Snjezanja DjuricicSnježana Đuričić pruža konsultantske usluge neprofitnim organizacijama i javnoj upravi, posebno na polju izrade projekata i strateškog planiranja. Prije nego što je stekla zvanje Mastera iz didaktike i promocije italijanskog jezika i kulture u Veneciji 2010. godine, radila je u svojstvu
savjetnika za učešće građana pri Odjeljenju za obrazovanje Misije OEBS u BiH. Kao stručnjak za metodiku nastave, iskreno vjeruje da škole i lokalne zajednice imaju neizmjernu ulogu ne samo u vaspitanju i obrazovanju mladih već i u učešću u društvu uopšte.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

 

Azra Atlic SmajlovicAzra Atlić-Smajlović studirala je engleski jezik i književnost na Univerzitetu u Tuzli. Krajem 2005. godine magistrirala na programu “Upravljanje državom i humanitarni poslovi” koji zajednički vode La
Sapienza Univerzitet u Rimu i Univerzitet u Sarajevu. Njeno radno iskustvo obuhvata rad u međunarodnim organizacijama i kompanijama (IOM, OSCE, UNDP, KBR, Coffey International Development, Human Dynamics KG) u zemlji i inostranstvu.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

 

 

Edina DjurkovicEdina Đurković, završila je Prvu gimnaziju u Sarajevu i diplomirala na Pravnom fakultetu u Sarajevu. 2011. godine završava Evropski regionalni magistarski studij iz demokratije i ljudskih prava u jugoistočnoj Evropi. Radila je u konsultantskoj firmi Đikic Consulting Services, a nakon završenog magisterija i kao saradnica Fonda za humanitarno pravo i direktorica i jedan od osnivača nevladine
organizacije Tranzicijska pravda, odgovornost i sjećanje u Bosni i Hercegovini, aktivno sarađujući sa nevladinim organizacijama iz BiH i regiona i pomažući proces zagovaranja osnivanja Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava počinjenim na području nekadašnje Jugoslavije u periodu od 1991. do 2001. godine (REKOM). 2012.
godine dobija stipendiju Vlade Republike Francuske za magistarski studij u Francuskoj u oblasti prava. Oblasti njenog istraživačkog i profesionalnog interesovanja su prvenstveno mehanizmi tranzicijske pravde i međunarodno krivično pravo, kao i istraživanja u domenu političke kulture i religijskog nacionalizma.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

Emina CosicEmina Ćosić, nezavisna istraživaćica sa iskustvom u policy istraživanju. Bivša direktorica Centra za studije o izbjeglim i raseljenim osobama Instituta za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka univerziteta u Sarajevu, Član je upravnog odbora ACIPS-a. Fokus njenog dosadašnjeg rada je primarno bio orijentiran ka reformskim procesima u BiH vezanih za Evropskim integracije, te razvoju
ljudskih resursa i migracijama. Magistrirala je ljudska prava i demokratiju u Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije (CIPS) u Sarajevu, a diplomirala je filozofiju i istoriju umjetnosti na Univerzitetu u Louisvillle-u, SAD.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

 

Maja Savic BojanicMaja Savić-Bojanić je rođena 1981. godine u Sarajevu. Srednju školu je završila u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje nastavlja dodiplomski studij iz međunarodnih odnosa i francuskog jezika i književnosti na Kent State University. Diplomirala je 2004. godine sa najvšim univerzitetskim počastima i pohvalom Summa Cum Laude. 2005. godine odlazi u Italiju kao stipendista italijanskog ministarstva vanjskih poslova gdje stiče titulu magistra evropske politike na Univerzitetu u Bolonji. U periodu od 2006.-2009. radi kao savjetnik za pitanja Evropske Unije u Italijanskoj kooperaciji za razvoj pri Ambasadi Republike Italije u BiH, a zatim kao stručni saradnik za izvoz za zemlje CEFTA-e i Sjeverne Afrike u Vanjskotrgovinskoj komori BiH. Od 2010. godine radi kao predavač na Odsjeku za
političke nauke i međunarodne odnose Sarajevske škole za nauku i tehnologiju. Autor je brojnih naučnih članaka iz oblasti međunarodnih odnosa i manjinskih prava. Trenutno priprema doktorsku disertaciju na Univerzitetu u Buckingham- u u Velikoj Britaniji, na temu političke participacije nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

Predrag PuharicPredrag Puharić rođen je u Sarajevu 1977. gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirani kriminalista, trenutno na postdiplomskom studiju Aplikativne kriminalistike. Primarni fokus mu je kompjuterski kriminalitet i forenzika, ali se bavi i kriminološkim istraživanja u području maloljetnika i žena. Saradnik je Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije te jedan od osnivača Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

 

 

Merima Avdagic Merima Avdagić je ekonomistkinja s više od 10 godina stručnog radnog iskustva. Radila je za mnoge međunarodne i lokalne partnere na brojnim projektima izgradnje kapaciteta na području primjene  multidisciplinarnih makroekonomskih pokazatelja u cilju jačanja održivog ekonomskog razvoja. Gđa Avdagić posjeduje opsežno iskustvo u području finansijskog menadžmenta, uključujući razvoj fiskalnih politika programskog budžetiranja, rodno odgovornog budžetiranja i analize. Gđa Avdagić je bila dio stručnog tima koji je implementirao reformu programskog budžetiranja u BiH te osigurao efikasno  realiziranje razvojnih prioriteta vlade kroz politike javnih finansija, uspostavljanje transparentnog i učinkovitijeg izdvajanja sredstava u skladu sa strateškim politikama i smjernicama. Na području informacionih tehnologija, gđa Avdagić je vodila brojne inicijative s ciljem povećanja efikasnosti i  transparentnosti javne uprave, tačnije incormacionog procesa donošenja odluka baziranim na  korištenju IKT alata i rješenja. Gđa Avdagić je također pružala konsultativnu podršku parlamentima pri jačanju  kapaciteta nadzora budžetskog procesa, te korištenju novih tehnologija u cilju poboljšanja efikasnosti i odgovornosti svih organa uprave. Gđa Avdagić ima široko menadžersko iskustvo, projektno iskostvo u pružanju tehničke pomoći i jačanju  kapaciteta, institucionalnoj analizi, javnomprivatnom-civilnom partnerstvu u cilju održivog ekonomskog razvoja, te  upravljanje promjenama poslovnih procesa. Gospođa Avdagić trenutno radi doktorat iz područja ekonomije.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

PDFP, Studije 2011 - 2012

Damir Mehmbedasic Damir Mehemdbašić, rođen u Mostaru 1979. gdje je završio osnovnu i srednju školu. PhD kandidat na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, završio je MBA studije Univerziteta u Delaware-u i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Završio je i studij politologije na Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Izvšni direktor Fondacije CPI od jula 2010 godine.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

Davor MarkoDavor Marko, medijski je istraživač, analitičar, i konsultant. Autor je brojnih analiza i istraživačkih radova na temu medija i različitosti (religijskih, kulturoloških, nacionalnih, etničkih) u BiH i zemljama regiona. Saradnik je univerziteta u Sarajevu, Beogradu i Edinburgu, te je sarađivao i sa najistaknutijim medijskim i istraživačkim institutima u regionu (Mediacentar i Mediaplan Sarajevo, Novosadska novinarska škola, STINA Split). Trenutno pohađa doktorske studije na odsjeku za kulturu i medija Fakulteta političkih nauka u Beogradu.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

Edina Vejzagic

Edina Vejzagić, rođena je 1983. godine u Sarajevu. Diplomirala je na Odsjeku za politologiju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu gdje trenutno završava i magistarski studij iz oblasti diplomatije. Radi u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine na poslovima saradnje sa međunarodnim organizacijama.

 

 

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

Emina Cerimovic

Emina Ćerimović, pravnica i aktivista u ljudskim pravima, diplomirala je pravo na Univerzitetu u Sarajevu. Na Centralno europskom univerzitetu u Budimpešti 2011. godine stekla je zvanje magistra iz ljudskih prava sa specijalizacijom u pravu Europske Unije. Odlikovana je za magistarski rad na temu “Spriječiti i kazniti: Genocidnu namjeru”, koja je naknadno objavljena od strane akadameskog izdavača Lamberta, Njemačka. Napisala je veći broj istraživačkih studija o pitanju prava osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Trenutno radi za OSCE misiju u Bosni i Hercegovini, u Odsjeku za zakonodavnu i sudsku reformu.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

Marija Lucic Catic

Marija LučićĆatić  je rođena 1979. godine u Sarajevu. Doktorirala je na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu gdje je trenutno i uposlena. Objavila je više koautorskih znanstvenih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim publikacijama. Kao stručna suradnica sudjelovala je u izradi strateškoplanskih dokumenata i inicijativa Ministarstva sigurnosti BiH. Sudionica je mnogih domaćih i međunarodnih seminara, konferencija i radionica te članica Udruge diplomiranih kriminalista Bosne i Hercegovine, Strukovne udruge kriminalista Republike Hrvatske i Europskog kriminološkog udruženja.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

Mirela Kadic

Mirela Kadić rođena je u Bihaću, 15. oktobra 1980. godine, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu na smjeru ‘Računovodstvo i finansije’, a trenutno je u fazi izrade magistarskog rada na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci, na temu ‘Utjecaj poreskog sistema na konkurentnost Bosne i Hercegovine’. Bila je zaposlena u poduzeću ‘Riz Krajina’ iz Bihaća, Odjeljenju za makroekonomsku analizu UO Uprave za indirektno oporezivanje, a trenutno radi u Sektoru statistike industrije u Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine na poslovima izrade i analize indeksa industrijske proizvodnje u BiH. Kao član Grupe za koordinaciju fiskalnih podataka Vijeća ministara BiH učestvovala je u seriji seminara, konferencija i okruglih stolova na temu reforme sistema budžetskog izvještavanja u BiH.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

 

Vanja Milasinovic

Vanja Milašinović je ekonomist zainteresovan za područija javnih finansija i finansijskog izvještavanja. Tokom svoje karijere radio je za različite javne i privatne kompanije. Tokom posljednjih šest godina stalno je zaposlen kao revizor gdje radi za jednu od najvećih organizacija koje pružaju profesionalne usluge u svijetu. Vanja je predsjednik Udruženja za analizu javnih politika i član je Izvršnog odbora U.S. Alumni Asocijacije u BiH. Vanja je stekao diplomu iz ekonomije na Univerzitetu u Banjaluci i Master studije na Univerzitetu u Beogradu. On je takođe učestvovao na brojnim međunarodnim seminarima i proveo je godinu dana školovajući se u SAD-u. Vanja je radio kao konsultant i istraživač za nekoliko različitih međunarodnih organizacija.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

Blank person

Jasmin Ramović trenutno radi kao predavač na Odsjeku za političke nauke i međunarodne odnose Sarajevske škole za nauku i tehnologiju. Kao Chevening stipendista Vlade Velike Britanije 2007. godine je magistrirao međunarodne sigurnosne studije na Univerzitetu St Andrews. 2005. godine je diplomirao političke nauke na Univerzitetu u Sarajevu. Jasmin ima dugogodišnje iskustvo u radu sa različitim međunarodnim organizacijama, uključujući misije Ujedinjenih nacija i Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

PDFP, Studije 2010 - 2011

 

Adrijana HanusicAdrijana Hanušić je kao stipendistkinja Francuske Vlade magistrirala 2009. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Strazburu iz oblasti Međunarodno pravo, s pohvalom ´magna cum laude´. Njen magistarski rad na temu "Međunarodno pravo i izborni režim Bosne i Hercegovine" je objavljen u bibliotekama Evropskog suda za ljudska prava i Venecijanske komisije Vijeća Evrope, u kojima je obavila najveći dio svog naučnog istraživanja. 2008. godine je pohađala ljetni semestar nastave na Pravnom fakultetu Humboldt Univerziteta u Berlinu, a diplomirala je 2007. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Kao jedna od najboljih studenata, dobitnica je priznanja za odličan uspjeh Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kao i mnogih drugih nagrada i stipendija. Učestvovala je na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim konferencijama, seminarima i edukativnim programima, među kojima je Škola političkih studija Vijeća Evrope. Objavila je radove koji se tiču međunarodnog prava, zaštite ljudskih prava i ustavnog prava BiH. Uz to je aktivna članica više strukovnih i drugih udruženja građanaTokom dodiplomskog studija je kao volonter-istraživač bila angažovana u Birou za ljudska prava u Tuzli, a prva radna iskustva je stekla kao dobitnica Međunarodne parlamentarne stipendije u njemačkom Bundestagu, a potom u Venecijanskoj komisiji Vijeća Evrope. Trenutno je zaposlena u advokatskoj kancelariji u Tuzli.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study


Aid SmajicDr. Aid Smajić, diplomirani teolog i psiholog, predaje psihologiju na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu i saradnik je Centra za napredne studije. Dobitnik je Fulbrightove stipendije američkog State Departmenta za studijski boravak na Univerzitetu u Tenesiju (SAD) u akademskoj 2008.-2009. U domaćim i međunarodnim časopisima je objavljivao tekstove i prijevode o obrazovnoj filozofiji u islamu, vjeronaučnim udžbenicima u BiH, religiji i međucivilizacijskom dijalogu, islamu i muslimanima u BiH, kao i radove na području istorije psihologije i psihoterapije, islamske civilizacije i psihologije, i islamistike.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study


 

Alma SabetaAlma Šakota je rođena 1978. godine u Sarajevu. Srednju školu završila je u SAD-u, nakon čega se vraća u BiH i stiče univerzitetsku diplomu na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, 2002 godine. 2006 godine je diplomirala na postdiplomskom studiju Evropskog Univerzitetskog Koledža u Briselu, Belgija i stekla zvanje Magistra Evropskog biznisa. Od 2002 godine radila je u raznim javnim instutucijama u BiH, kao što su Ministarstvo finansija i Direkcija za ekonomsko planiranje Vijeća ministara BiH. Od 2007 godine zaposlena je u Agenciji za unapređenje stranih investicija Bosne i Hercegovine, kao Šef Odsjeka za podršku investitorima. Takođe je certificirani trener za pravnu harmonizaciju sa pravnom stečevinom EU.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

Amra Islamovic FetahovicAmra Fetahović, rođena je 1979.godine u Travniku gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu - smjer Međunarodna ekonomija. Završila je magistarske studije na Univerzitetu Tor Vergata u Rimu na temu “Ekonomija Evrope i međunarodne finansije”.

Tokom studiranja radila je u Organizacionom komitetu projekta Balkan Case Challenge 2002.godine. Nakon završetka fakulteta radila je u Raiffeisen Bank, a nakon sticanja diplome magistra od 2007.godine radi u Direkciji za ekonomsko planiranje pri Vijeću Ministara gdje je i trenutno zaposlena.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study


Amra HodzicAmra Hodžić je rođena 1981. godine u Sarajevu. Ima BA stepen iz novinarstva na Univerzitetu u Sarajevu. Amra radi u javnoj upravi i ima bogato iskustvo u odnosima s javnošću. Ona je državni službenik i radi kao Službenik za odnose s javnošću u Općinskom sudu u Sarajevu.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

Blank personElma Demir je od 2009. godine projektni menadžer i analitičar u nevladinoj organizaciji Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) koja djeluje u oblasti sektora pravde već dugi niz godina, te koordinira rad Mreže pravde u BiH koja okuplja 57 nevladinih organizacija. Prethodno je radila kao istraživač/analitičar u Parlamentarnoj skupštini BiH, NATO misiji u BiH, i Dartmouth univerzitetu u SAD-ma kao asistent na predmetima iz oblasti istraživanja i akademskog pisanja, kao i pri Institutu za zaštitu informacione infrastrukture pri Dartmouth-u. Elma je takođe učestvovala kao konsultant i istraživač na većem broju projekata nevladinih organizacija, političkih partija, sindikata i javnih institucija, te je provela i napisala veći broj istraživanja iz oblasti javnih politika. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu na Odsjeku politologije, te trenutno završava svoj magisterij na Dartmouth univerzitetu (SAD) iz globalizacijskih studija.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study


Jasmina IvanovicJasmina Ivanović je diplomirani ekonomista s interesima u analizi javnih i korporativnih politika. Kao općinski viječnik stekla je dobro poznavanje funkcioniranja i problema lokalne samouprave. Koordinirala je nekoliko projekata istraživanja javnih politika u nevladinom sektoru i sudjelovala je u izradi studija i preporuka. Njeni hobiji su fotografija, sport i kulinarstvo.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

Marko MarticMarko Martić je diplomirao 2000. godine na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci. Radeći kao konsultant, stekao je značajno iskustvo kroz učešće u brojnim domaćim i međunarodnim projektima u proteklih desetak godina. Specijalnost mu je razvoj preduzetništva i podrška lokalnim biznisima a međunarodno je certifikovan za pružanje usluga poslovnog savjetovanja i obuke za mala i srednja preduzeća. Jedan je od osnivača Centra za istraživanja i studije – GEA, think tank organizacije iz Banja Luke koja se bavi analizom i razvojem domaćih javnih politika.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study


 

Rijad KovacRijad Kovač je rođen u Visokom 20 aprila 1976. Nakon završetka dodiplomskog studija na odsjeku ekonomije, završava i poslijediplomski studiji u Centru za interdisplinarne postdiplomske studije 2006g. Rijadovo radno iskustvo je u industriji hrane, bankarskom sektoru, konsultanskom u oblasti monitoringa i evaluacije ekonomskih politika i strategija i trenutno radi kao šef odjela u Direkciji za ekonomsko planiranje BiH.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study


 


Tatjana SlijepcevicTatjana Slijepčević stekla je zvanje magistra iz oblasti međunarodnih odnosa i evropskih studija na Institut Européen des Hautes Etudes Internationales (IEHEI) u Nici. Obrazovanje je nastavila na Georgetown univerzitetu u SAD, gdje je pohađala specijalizirani program za javnu politiku, političku ekonomiju i konstitutivnu interpretaciju, i stažirala na Institutu za svjetsku politiku u Vašingtonu. Dodiplomsko obrazovanje je stekla na Filozofskom fakultetu u Sarajevu gdje je diplomirala na Odsjeku za orijentalnu filologiju i Odsjeku za engleski jezik i književnost. Njeno radno iskustvo obuhvata rad u međunarodnom, vladinom i nevladinom sektoru u zemlji i inostranstvu. 

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

 

PDFP, Studije 2009 - 2010

 

Mirna DoyleMirna Doyle radi za ured Specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH, kao savjetnik za pitanja mladih i civilnog društva. Prije nego što je magistrirala iz Obrazovnih studija na Univerzitetu u Oxfordu, radila je za UWC-IBO obrazovnu inicijativu u Bosni i Hercegovini.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

 

 

 

Andjela LalovicAnđela Lalović je zaposlena u Centru za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu. Ona je koordinator za BiH i regionalno istraživanje Programa poticanja na Zapadnom Balkanu (RRPP). Diplomirala je ekonomiju na Sveučilištu u Istočnom Sarajevu, a trenutno završava magistarski studij iz marketinga na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Njena područja interesa su ljudska prava u Bosni i Hercegovini, prava osoba s invaliditetom, prava radnika i korporativna društvena odgovornost, kao i marketing utjecaja na društvo.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

Timska studija:

Autori:

Azra BecirovicAzra Bećirović je završila postdiplomski studij iz reforme javne uprave na University of the West of England u Bristolu, a njen magistarski rad je na temu mjerenja učinka u sudovima. Od diplomiranja na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, Azra radi u javnoj administraciji, uključujući i pravosuđe. Trenutno je zaposlena u Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo.

 

 

 

amer demirovicAmer Demirović je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i završio postdiplomske studije iz ekonomije, finansija i reforme javne uprave. Trenutno priprema doktorat iz finansija na University of the West of England. Radi u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH.

 

 

 

 

Rusmir SabetaRusmir Šabeta je pravnik s bogatim iskustvom u oblasti pravosudne uprave. Radi za Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH i trenutno obavlja funkciju nacionalnog korespondenta Bosne i Hercegovine u Evropskoj komisiji za efikasnost pravosuđa.

 

 

 

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

 

Jasmina GavrankapetanovicJasmina Gavrankapetanovic je rodjena 1980. godine u Sarajevu. Zavrsila je osnovno i srednje obrazovanje u Belgiji. 2002. godine diplomirala je na Odsjeku za slikarstvo Akademije likovnih umjetnosti, Univerziteta u Sarajevu. Nakon sticanja diplome, dobija Monbukagakusho stipendiju te od 2003. do 2006.  zivi u Japanu, Okinawi gdje magistrira na Odsjeku za slikarstvo, Okinawa prefekturalnog univerziteta za umjetnosti.
2007. godine stice drugi magisterij na Univerzitetu u Torinu, Italija. Takodjer od 2007. radi kao asistent na predmetu Crtanje (Nastavnicki odsjek), Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. Jasmina je student prve godine doktorskog studija iz Teorije umjetnosti i medija, Centra za interdisciplinarni doktorski studij Univerziteta umjetnosti u Beograda.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

Lidija PiskerLidija Pisker studirala je južnoslavenske jezike i književnost na Univerzitetu u Sarajevu. Tokom i nakon studija radila je kao novinarka za Media Plan Institut i Centar za istraživačko novinarstvo. Krajem 2007. godine stekla je diplomu magistrice ljudskih prava i demokratije Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Bolonji. Trenutno radi za Koledž ujedinjenog svijeta i bavi se istraživanjima iz oblasti obrazovanja za nekoliko organizacija u BiH. Članica je Alumni asocijacije Centra za postdiplomske studije u Sarajevu.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 


Timska studija

Autori:

Nebojsa KuruzovicNebojša Kuruzović je rođen u Banjoj Luci 1980. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Banja Luci, a sada pohađa postdiplomski studij iz područja političkog menadžmenta na Univerzitetu za poslovanje, inženjering i menadžment Banja Luka. Zaposlen je u Ministarstvu za ekonomske odnose i regionalnu suradnju Republike Srpske. On je angažiran kao viši stručni suradnik za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s propisima EU. Također, on ima više od deset godina iskustva u nevladinom sektoru i više od 150 radnih dana kao konsultant i trener u području jačanja kapaciteta NVO-a.

 

Sladjana Jagodic CerketaSlađana Jagodić Cerketa rođena je 1982 u Banjoj Luci. Ekonomista po struci, radi u Ministarstvu za ekonomske odnose i regionalnu suradnju Republike Srpske. Angažirana je kao poslovni analitičar za procjenu ekonomskog učinka propisa. Radila je za USAID SPIRA na regulatornoj „giljotini“ u Republici Srpskoj. Tokom prethodne dvije godine, učestvovala je na treningu Internacionalne finansijske korporacije, članice Svjetske banke, o regulatornoj reformi, regulatornoj procjeni utjecaja i primjeni kvantitativnih metoda za procjenu troškova i koristi od uvođenja novih propisa, te izmjene i ukidanje starih propisa. Na postdiplomskim je studijama na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, Odsjek za financijsko upravljanje.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

Timska studija

Autori:

Mersudin PruzanMersudin Pružan, magistar, advokat, magistrirao iz oblasti Evropskih integracija, predavač iz oblasti etike za Agenciju za državnu službu i za Centre za edukaciju sudija, radio za UN, ARC, OHR i VSTV

 

 

 

 

Samir HusicSamir Husić, magistar, doktorski kandidat iz oblasti Menadžmenta, zaposlen u VSTV BiH. Ima višegodišnje iskustvo u institucijama reforme pravosuđa, predavač iz oblasti menadžmenta i poslovne etike.

 

 

 

 

Arben MurtezicArben Murtezić, trenutno VD glavni disciplinski tužilac VSTV-a, ima višegodišnje rukovodeće iskustvo u procesima reforme pravosuđa kao i u Uredu ombudsmana, predavač CEST-a.

 

 

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

 

 

Jelisic JasnaJasna Jelisić je politički savjetnik specijalnog predstavnika EU u BiH. Ona je na ovu poziciju došla u novembru 2006, nakon završetka postdiplomskog diplomatskog studija na Univerzitetu Oxford, gdje je bila polaznik koledža St. Anthony. Završila je MA studij međunarodnih odnosa u New Yorku 2004, i ima BA stepen iz politologije i novinarstva na Univerzitetu u Beogradu. Gospođa Jelisić je započela svoju karijeru kao novinar radeći u zemljama zapadnog Balkana i kasnije u SAD-u. Nagrađivani je novinar i urednik. Radila je kao akademski savjetnik i konsultant za nekoliko međunarodnih institucija i objavljuje redovito u međunarodnim publikacijama koje se bave međunarodnim poslova i europskim integracijama. Predsjednica je Chevening Alumni saveza BiH. Godine 2005 dobila je British Chevening nagradu za “Lidere budućnosti”.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

Ehlimana Alibegovic GoroEhlimana Alibegović - Goro

 

 

 

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

PDFP, Studije 2008 - 2009

 

ahmet alibasicMr. Ahmet Alibašić, diplomirani teolog i politolog, predaje studije islamske kulture i civilizacije na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu i vodi Centar za napredne studije. Aktivan je u međureligijskom dijalogu a služio je i kao prvi direktor Međureligijskog instituta (2007-2008) kojeg su zajednički osnovale četiri tradicionalne vjerske zajednice u BiH. Objavio je i preveo više tekstova i knjiga o islamu i politici, islamskim pokretima, islamu na Balkanu, demokratizaciji u muslimanskom svijetu, opoziciji u islamskoj misli, odnosima između države vjerskih zajednica u Evropi SAD, ljudskim pravima u islamu i muslimanskom svijetu te historiji islamske civilizacije. Citiran je u Wall Street Journal Europe, Al-Mujtameu, Boston Globu, Radiju Slobodna Evropa, Reutersu, BBC Scotlandu, TV France 3, AFP, CBC, TV Egipat, itd.
Povremeno piše za mjesečni časopis "Lokalna samouprava“.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

amina mulabdicAmina Mulabdić je rođena u Gračanici 1. novembra 1979. godine. Petnaest godina je živjela u Čikagu, Zagrebu i Kuala Lumpuru gdje je pohađala osnovnu i srednju školu. Po dolasku u Sarajevo, upisala je Engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Nakon diplomiranja, radila je kao profesorica engleskog jezika u Prvoj bošnjačkoj gimnaziji i u isto vrijeme počela raditi kao prevodilac. 2005. godine, počela je raditi u Jedinici za ekonomsko planiranje koja je bila projekat finansiran od Svjetske banke, a koji je pratio implementaciju Srednjoročne razvojne strategije. 2007. godine počinje raditi u Direkciji za ekonomsko planiranje Vijeća ministara u sektoru za Analizu socijalne uključenosti, gdje nastavlja do današnjeg dana. Udata je i ima jedno dijete.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

 

emina abrahamsdotterEmina Abrahamsdotter je Magistar politologije sa Univerzitetat u Lundu, Svedska i polaznica postdiplomskog studija Religijske studije pri Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije u Sarajevu. Teme istraživačkih radova su: etnički konflikt na Kosovu, ulogu UN-a u unutar državnim konfliktima i rodna analiza hadisa. Objavljivala članke na temu Islam i rodna ravnopravnost u Svedskoj. Radila u Svedskom Zavodu za Migracije, Medjunarodnoj konfederaciji sindikata, Medjunarodnom Centru Olof Palme, a trenutno angažovana kao konsultantica od strane UNIFEM-a.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

 

mirela ibrahimagicMirela Ibrahimagić je rođena 19.06.1972 u Tuzli. Nakon školovanja u Austriji, u 2002 g. stiče zvanje magistra ekonomskih nauka, nastavlja dodatno specijalističko školovanje u Americi iz oblasti profesionalnog računovodstva. Od 2003 g. bavi se pitanjem razvoja BiH gdje prvobitno bila zaposlena u Uredu PRSP koordinatora te zatim Jedinici za ekonomsko planiranje (EPPU), projekat koji je finansiran sredstvima Svjetske Banke, na poslovima monitoringa makroekonomskih i strukturnih reformi. Danas je zaposlena u Direkciji za ekonomsko planiranje na poziciji Šefa Odjeljenja za analizu socijalne uključenosti.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

 

nina brankovicNina Branković magistrirala je javne politike na King’s College London, UK. Tokom četrnaest godina radnog iskustva radila je na razvoju i implementaciji javnih politika u Bosni i Hercegovini, regiji Zapadnog Balkana, Velikoj Britaniji i Njemačkoj koje su financirale međunarodne organizacije uključujući UNDP, UNIFEM, IPPF -Brussels, DFiD, Save the Children Norway, NDI, Policy Exchange-Think Tank, London, Arts Council London, European Commission- Brussels, Robert Bosch Stiftung, European Fund for Balkan i druge. Ona je također radila u javnom sektoru, u Sudu BiH za ratne zločine, Ministarstvu vanjskih poslova BiH te za ministarstva obrazovanja BiH. Njena ekspertiza vezana za javne politike u sektoru zdravstva, obrazovanja i okoliša. Kao ekspert radi na evaluaciji projekata za Evropsku Komisiju u Briselu. Ona je trenutno angažovana u Vijeću Ministara BiH kao konsultant i radi kao Državni trener za javne politike za UNDP.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

ognjen djukicOgnjen Đukić je ekonomista aktivan u oblasti makroekonomije i razvojnih politika. U zadnjih pet godina, radio je na više savjetodavnih i izvršnih pozicija u domaćim i međunarodnim institucijama. Ognjen je član Udruženja Gea, centra za istraživanje i studije, koje promoviše informisanu raspravu o politikama u oblasti ekonomskog razvoja i posebno zapošljavanja. Og njen je stekao zvanje magi stra razvojne ekonomije na Williams College u Massachusetts-u. Rođen je u Banja Luci gdje je diplomirao na banjalučkom Ekonomskom fakultetu. Negovi profesionalni interesi uključuju makroekonomske debalanse zemalja u tranziciji, strukturne reforme i politike zapošljavanja.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

 

sabina cudicSabina Čudić, MA, Ljudska prava i demokratija u Jugoistočnoj Evropi (Sarajevski univerzitet i Bolonjski univerzitet, zajednički program); Političke nauke i Međunarodni odnosi (Towson University, SAD), kao dobitnik Međunarodne debatne stipendije. Sabina trenutno radi pri Sarajevskoj školi za nauku i tehnologiju kao predavač iz raznih oblasti Političkih nauka i Međunarodnih odnosa, uključujući predmete: Mo derna politička historija, Politika i ekonomija razvoja, Komparativna politika i Uvod u BiH politiku. Njena istrazivačka interesovanja su politika identiteta, moderna politička historija, sigurnosna politika, ustavna uređenja u tranzicijskim društvima, politička argumentacija. Sabina je svjetski prvak za 2001 godinu u Karl Popper debati, bila je član Američkog državnog debatnog tima za 2003 godinu, te je izdavala radove u oblasti argumentacije i zagovaranja. Pobjednik je Madison Cup-a (prestižno debatno takmičenje) za 2005 godinu (SAD), i primaoc nagrada kao što su Nagrada za specijalan doprinos uspostavljanju BiH debatnog programa, i Američke državne udruge za govorništvo za uspjehe na takmičenjima iz debate i govorništva. Od ove godine Sabina je doktorski kandidat na Institututu za istraživanje mira i sigurnosne politike pri Hamburskom univerzitetu.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

selma o agovicSelma Osmanagić Agović je magistrirala je 2005. Godine na programu “Upravljanje državom i humanitarni poslovi” koji zajednički vode La Sapienza Univerzitet u Rimu i Univerzitet u Sarajevu. Završila je Pravni fakultet u Sarajevu. Zadnjih 5 godina je radila za Američko udruženje pravnika (ABA/CEELI) i za Direkciju za evropske integracije na projektima koji se tiču reforme pravosuđa, vladavine prava, edukacije sudija i tužilaca, borbe protiv koorupcije i europskih integracija i civilnog društva. Trenutno je zaposlena kao stalni konsultant u konsultantskoj kući Atos Consulting na projektima koji se tiču uključenja civilnog društva u rad Ministarstva pravde BiH i Ministarstva sigurnosti BiH kao i na drugim sličnim projektima. Članica je ACIPS-a i pridruženi član Inicijative za vladavinu prava.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

 

svjetlana derajicSvjetlana Derajić je diplomirani pravnik Pravnog fakulteta u Sarajevu, a ima zvanje i Magistra Evropskih studija Univerziteta iz Bolognje i Univerziteta u Sarajevu. Radila je na brojnim programima u BiH koji su podržavali demokratski i socijalni razvoj u zemlji, a koje je finansirala i implementirala međunarodna zajednica od 1995 godine. Učestvovala je i na nekoliko evaluacija EU projekata. Od 2003. godine, uposlenik je Misije USAID u BiH u Odjelu za demokratkse programe. Od 1995 do 2002 bila je član u Vijeću Opštine Centar Sarajevo i član u Vijeću Grada Sarajava.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

 

 

zlatiborka p momcinovicZlatiborka Popov- Momčinović je rođena u Vršcu, 13.10.1975. Studij sociologije je završila na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Radila je u nevladinom sektoru i lokalnim medijima, a od 2004. kao asistent na Filozofskom fakultetu Istočno Sarajevo, gde je i magistrirala sa temom Politička kultura u periodu tranzicije. Objavila je više članaka iz oblasti sociologije politike i sociologije religije, kao i u koautorstvu knjigu Religijska tolerancija u Bosni i Hercegovini (sa dr. Dragoljubom Krnetom). Oblasti njenog naučnog i istraživačkog interesovanja su demokratija i politička kultura, političke ideologije, religija i politika, protestantizam.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

PDFP, Studije 2007 - 2008

 

adnan efendicAdnan Efendić rođen je 04.01.1978. godine u Zavidovićima. Ekonomski fakultet u Sarajevu završio nadprosječnim rezultatom te je nagrađivan kao jedan od najboljih studenata Fakulteta i studenata humanističkih nauka u BiH. Magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 2004. godine. Njegov naučno-istraživački rad obuhvata oblasti Makroekonomije, Ekonomije Evrope i Institucionalne ekonomije. Usavršavao se na više evropskih univerziteta, objavio je 19 radova u domaćim i stranim publikacijama, učestvovao sa prilogom na 7 međunarodnih konferencija. Trenutno je u fazi izrade doktorata iz oblasti Institucionalne ekonomije na Staffordshire University u Velikoj Britaniji. Radi kao viši asistent na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.
Povremeno piše za mjesečni časopis "Lokalna samouprava“.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

 

aida vezicAida Vežić je zaposlena u nevladinoj organizaciji „Asocijacija za Demokratsku Inicijativu Sarajevo“ koja je u funkciji Sekretarijata Balkanske mreže za ljudskra prava od 2000. godine. Završila je Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu i niz specijalističkih kurseva u oblasti projektnog menadžmenta, pristupa putem logičkog okvira, strateškog planiranja, pripreme finansijske strategije, upravljanja ljudskim resursima, facilitacije sastanaka i mnogim drugim srodnim oblastima. Predaje modul Projektni menadžment u okviru Publikum - PR Development škole Mediacentra u Sarajevu. Članica je Odbora za civilno društvo u Bosni i Hercegovini.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

 

amer dzihanaAmer Džihana magistrirao je komunikologiju / žurnalizam na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu (2005). Trenutno radi kao analitičar i voditelj istraživačkog programa u Mediacentru Sarajevo. Objavio je nekolicinu članaka o digitalizaciji televizije, Zakonu o slobodi pristupa informacijama i javnoj radio-televiziji. Područja istraživanja su: javni RTV servisi, mediji i konflikt, odnos medijskih politika i javnog života.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

 

 

denisa sarajlicDenisa Sarajlić - Maglić je trenutno uposlena kao direktorica komponente za politike na Projektu upravne odgovornosti (GAP), kojeg finansiraju Sida, USAID i EKN. Takođe je jedan od osnivača i član Upravnog odbora Vanjskopolitičke inicijative BH (VPI). VPI je nezavisna nevladina organizacija čiji je cilj otvaranje diskusije o sadržaju i načinu vođenja vanjske politike, diplomacije i evropskih integracija, kao i omogućavanje boljeg razumijevanja reformskih procesa u BiH. Tokom posljednjih dvanaest godina, Denisa Sarajlić-Maglić je radila u nekoliko međunarodnih organizacija, kao što su IFES, NDI, OSCE, te OHR gdje je radila kao politički savjetnik. U periodu između 2001. – 2003. godine radila je kao savjetnik ministra vanjskih poslova BiH. Denisa Sarajlić-Maglić nosi zvanje magistra diplomatskih nauka sa Westminster Univerziteta (1999.), a diplomirala je na studijima politike na Univerzitetu u Wolverhamptonu u Velikoj Britaniji (1998.). Trenutno priprema doktorsku disertaciju na Univerzitetu u Bath-u, na temu uticaja politika Evropske unije na sistem vrijednosti i proces demokratizacije u Bosni i Hercegovini.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

dragan ivanovicDragan Ivanović je rođen 13.4.1970. godine u Sarajevu. Diplomirao je i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, odsjek Računarstvo i informatika. U periodu 1994- 1997. radio je kao saradnik u sarajevskom uredu Instituto de Europa Oriental Univerziteta Complutense u Madridu. Od 1997. do 2006. bio je biran u vijeće opštine Centar- Sarajevo, Skupštinu Kantona Sarajevo i Dom naroda FBiH. U periodu 2001-2002. obavljao je dužnost savjetnika Predsjedništva BiH za vanjsku politiku. Od 2006. godine rukovodi istraživanjima u Centru za političko istraživanje i razvoj, mladoj nevladinoj organizaciji sa sjedištem u Sarajevu.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 


milena kozomaraMilena Kozomara ima zvanje Magistra medjunarodne politike za životnu sredinu sa Instituta za medjunarodne odnose u Montereju, Sjedinjene Američke Države. Tokom proteklih godina radila je na brojnim projektima iz oblasti zaštite životne sredine u BiH i Srbiji koje su finansirale i implementirale medjunarodne organizacije, iz oblasti uskladjivanja sa EU standardima, zastite biodiverziteta i klimatskih promjena. Od 2005. god, Milena Kozomara radi za UNDP na projektima za energiju i životnu sredinu.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

 

naida carsimamovicNaida Čaršimamović je rođena 11.09.1980. godine u Sarajevu. Nakon maturiranja u Trećoj gimnaziji u Sarajevu, školovanje nastavlja u Sjedinjenim američkim državama, gdje 2003. godine stiče diplome ekonomskih nauka i političkih nauka na Furman Univezitetu, te 2005. godine stiče zvanje magistra finansija na Crummer Graduate School na Rollins Univerzitetu, gdje radi kao asistent na katedri računovodstva i finansija. Nakon povratka u Bosnu i Hercegovinu od juna 2005. godine do juna 2007. godine radi kao savjetnik za oblast javnih finansija u Direkciji za ekonomsko planiranje Vijeća ministara BiH, čiji rad je dijelom bio financiran od strane Europske komisije. Od jula 2007. godine radi kao savjetnik za budžet Institucija BiH na Projektu jačanja upravaljanja javnim finansijama u BiH koji finansira Ured Vlade Velike Britanije za međunarodni razvoj.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

nina karadjinovicNina Karađinović radi kao konsultant u oblasti vladavine zakona četiri godine. Neki od njenih klijenata u proteklom periodu su bili Kanadska agencija za međunarodni razvoj, Švedska agencija za međunarodni razvoj, Evropska komisija, Ministarstvo vanjskih poslova Velike Britanije, te domaće institucije, kao što su Visoko sudsko i tužilačko vijeće, te Ministarstvo pravde i Ministarstvo sigurnosti BiH. Specijalizirana je u oblasti analiza i istraživanja u oblasti pravde i sigurnosti. Magistar je Evropskih studija. Za više informacija i komentare na preporuke politike, pišite na: Nina Karađinović, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

 

samra suskicSamra Šuškić-Bašić tokom posljednjih deset godina aktivno učestvuje u ključnim vladinim reformskim incijativama primarno usmjerene ka jačanju kapaciteta javnih institucija i jačanju sistema vladavine u BiH. Radila je za Ured za tehničku pomoć pri Ministarstvu financija SAD-a tokom početnih faza reforme u oblasti javnog budžetiranja i računovodstva za entitetske nivoe i državni nivo. Tokom svog rada sa Ministarstvom financija SAD-a aktivno je učestvovala u izradi zakonskih propisa o budžetu, trezoru, računovodstvu za javni sektor, kao i u izradi kontnih planova i računovodstvenih pravilnika za državni i entitetske nivoe. Takođe je pomagala u jačanju koordinacije i saradnje sa nižim nivoima vlasti u BiH. Tokom naknadnog angažmana na USAID-ovom projektu za reformu računovodstvenog sistema u javnom sektoru učestvovala je na implementaciji trezorskih i računovodstvenih informacionih sistema za kantone u Federaciji BiH. Od 2003. godine gđa Šuškić-Bašić je direktno radila sa ili je pružala obuku izvršnim i zakonodavnim organima vlasti u BiH u područjima analize i izrade politika, kao i institucionalnog i sektorskog strateškog planiranja. Najveći dio ovih aktivnosti u izgradnji kapaciteta bio je usmjeren ka jačanju sistema vladavine i saradnje između nivoa vlasti u BiH. Gđa Šuškić-Bašić je diplomirala računovodstvo na University of Maryland University College i trenutno okončava magistarski studij u oblasti financija i kontrole na Swiss Management Center u Zug, Švicarskoj. Trenutno radi kao konsultant za konsultansku firmu Lucid Linx d.o.o. Sarajevo. Gđa Šuškić-Bašić rođena je 05.08.1977. u Zenici i trenutno je nastanjena u Sarajevu.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

sanel huskicSanel Huskić radi kao analitičar politika u oblasti razvoja dvije godine. Svoje djelatnosti obavlja u ACIPS-u (Alumni Asociajacija Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije) za mnogobrojne međunarodne i lokalne klijente. Specijalizovan je za razvoj politika u oblastima smanjenja siromaštva kao i u razvoju sektorskih politika kao što su ruralni razvoj i turizam. Magistar je Demokratije i ljudskih prava a na fakultetima je diplomirao na Međunarodnim razvojnim studijima kao i na Društvenoj geografiji. Za više informacija i komentare na preporuke politike, pišite na: Sanel Huskic, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

 

sejla mujanovicŠejla Mujanović rođena je 2. maja 1979. godine u Tuzli. Kao omladinski ambasador predstavljala je Bosnu i Hercegovinu 1997. godine u sklopu programa World Vision Youth Ambassadors “Seek Life’s Common Grounds” radi promocije pomirenja i humanitarnog rada, a za šta je dobila i specijalno priznanje Kongresa SAD-a. Program je održan u SAD-u, Gvatemali, Tajvanu i Japanu. Završila je dva fakulteta na Univerzitetu u Sarajevu; diplomirala je na Pravnom fakultetu u Sarajevu i na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, na Odsjeku za muzikologiju. Nakon završetka studija zaposlila se u KPMG-u BiH, firmi za reviziju. Šejla Mujanović od 2005. godine radi u USAID, Sida & EKN-ovom Projektu upravne odgovornosti (GAP) kao pravni savjetnik na reformi lokalne samouprave. Trenutno je student postdiplomskog studija na Pravnom fakultetu u Sarajevu, na Katedri za građansko pravo, te pridružni član Vanjskopolitičke Incijative BiH.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

PDFP, Studije 2006 - 2007

 

aleksandra nikolic slikaAleksandra Nikolić je rođena 5. maja 1966 godine u sarajevu. Osnovnu i srednju školu je završila u Sarajevu, gdje je i diplomirala na Poljoprivrednom Fakultetu u Sarajevu. Na istom fakultetu na Odsjeku za ekonomiku poljoprivrede i prehrambene industrije je odbranila i magistarski rad. Trenutno privodi kraju doktorsku disertaciju na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu. Zaposlena je na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu, kao viši asistent. Aktivno učestvuje u izgradnji B&H pokreta organske poljoprivrede. U okviru NVO BETA aktivno radi na promociji organske poljoprivredne proizvodnje, kao i na jačanju znanja i vještina farmera i organskih proizvođača. Član je Upravnog odbora NVO OK.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study


alija mujcinagic slikaAlija Mujčinagić, rođen je 4.12.1973. godine u Gračanici. Diplomirao je u Tuzli na fakultetu elektrotehnike. Polaznik je CEFES međunarodnog postdiplomskog studija iz oblasti elektroenergetskih sistema u Tuzli. Sudjelovao je u radu više konferencija i radionica u jugoistočnoj Evropi na temu tržišta električne energije. Zaposlen je u Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju kao analitičar u Sektoru za tarife i tržište električne energije.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 


emir dervisevic slikaEmir Dervišević je u posljednjih 5 godina angažovan na polju društvenih istraživanjâ. Trenutno radi u Centru za policy studije – CEPOS u Sarajevu te je u posljednje dvije godine uglavnom fokusiran na javne politike iz oblasti lokalne uprave I tržištâ rada. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za sociologiju. Diplomu o završenom postdiplomskom studiju stekao je na Srednjeevropskom univerzitetu u Budimpešti na Odsjeku za decentralizovanu upravu.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

irena jankulov slikaIrena Jankulov je rođena 31.12.1978. godine u Sarajevu. Po završetku studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i studijskog boravka na Univerzitetu u Montani, SAD, 2003. godine je magistrirala na Odsjeku za ekonomiju Univerziteta u Bolonji, Italija iz oblasti ekonomskog razvoja i međunarodne saradnje. Radila za Svjetski univerzitetski centar BiH, Centar za međunarodni razvoj Univerziteta u Bologni, u Jedinici za ekonomska istraživanja (današnja Direkcija za ekonomsko planiranje Vijeća ministara BiH) i uredu predsjedavajućeg Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje. Trenutno radi kao ekonomista u sarajevskom uredu Međunarodnog monetarnog fonda na pitanjima fiskalne politike i makroekonomskih kretanja.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

lejla huskic slikaLejla Huskić je diplomirala na Ekonomskom Fakultetu, Univerziteta u Sarajevu 2003. godine a zvanje magistra je stekla 2005. godine na Univerzitetu u Sarajevu u Centru za interdisciplinarne postidplomske studije u oblasti Upravljanja drzavom i humanitarnim poslovima. Pored nekoliko kratkotrajnih poslova i angazmana u AIESECu za vrijeme studiranja, 2002. godine zaposljava se u Svjetskom univerzitetskom servisu BiH (SUS BiH), gdje obnasa funkciju sefa ureda od 2004. godine.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 


miroslav zivanovic slikaMiroslav Živanović je rođen 13. juna 1976. godine u Sarajevu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Odsjeku za komparativnu književnost i bibliotekarstvo Univerziteta u Sarajevu, a magistrirao je 2003. godine na postdiplomskom programu Upravljanje državom i humanitarni poslovi Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Beogradu i Univerziteta “La Sapienza” u Rimu. Miroslav Živanović je šef Odjela za biblioteku i dokumentaciju Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu. Angažovan je i kao bibliotečki tutor u Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu. Njegovi istraživački prioriteti su ljudska prava u Bosni i Hercegovini, informacijske i komunikacijske tehnologije i ljudska prava, civilno društvo, javna uprava, dobro upravljanje, itd.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

majda becirevic slikaMajda Bećirević je završila psihologiju 1999. godine. Radila je za Harvard Program in Refugee Trauma u BiH, a potom za Save the Children Norway, ured za jugoistočnu Evropu, na projektima usmjerenim na poboljšanje kvaliteta i pristupa obrazovanju. Na univerzitetu Cambridge je 2006. godine završila magistarski studij iz specijalnog i inkluzivnog obrazovanja. Trenutno u sklopu doktorskog studija na Open univerzitetu u Velikoj Britaniji vrši istraživanje o djeci s posebnim potrebama i njihovim porodicama u istočnoj Evropi.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 


naida trkic slikaNaida Trkić ima zvanje Magistra finansija sa Univerziteta Maastricht u Nizozemskoj. Tokom proteklih sedam godina, radila je na brojnim projektima u BiH koje je finansirala i implementirala međunarodna zajednica, uključujući podršku malim i srednjim preduzećima, jačanje korporativnog upravljanja, reformu registracije poslovnih subjekata, jačanje sindikata i biznis inkubatora, i učestvovala je na nekoliko evaluacija EU projekata.
Od 2004. godine, Naida Trkić radi na DFID-ovom projektu Jačanje upravljanja javnim finansijama u BiH, kao Savjetnik za budžete i Koordinator donatorskih inicijativa.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 


nikolina obradovic slikaNikolina Obradović je završila diplomski i post diplomski studij iz ekonomije i razvojnih studija na Queen Mary i London School of Economics, na Londonskom sveučilištu. U Bosni i Hercegovini je radila za razne međunarodne organizacije (OSCE, OHR and IOM) i vladine institucije. Trenutno radi kao neovisni konstultant i u isto vrijeme pohađa doktorski studij na Zagrebačkom sveučilištu.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 nisveta osmic slikaNisveta Osmić, (1971.) Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Tuzli. Polaznica je poslijediplomskog studija Poduzetništvo na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Hrvatska, i trenutno priprema magistarski rad.
Aktivno učestvuje kao koordinator u implementaciji veoma uspješnog programa Omladinsko poduzetništvo od početka dizajniranja i implementacije ovog programa iniciranog i finansiranog od strane FOD BiH. Zaposlena je u Asocijaciji za integrisani ekonomski razvoj u Tuzli. Kao učesnica Programa podrške istraživanjima u oblasti javnih politika u BiH, na temu poduzetništvo, izradila je studiju pod naslovom Institucionalna infrastruktura za razvoj sektora malih i srednjih preduzeća u BiH.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

taida begic slikaTaida Begić doktorirala je pravne nauke na Univerzitetu u Beču (2004), a magistrirala je međunarodno poslovno pravo na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti (1998). Trenutno radi kao zamjenica direktora u Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu. Područja istraživanja su: medjunarodno (investiciono) pravo, pravo Evropske unije, evropske integracije, upravljanje visokim obrazovanjem, i javna uprava.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

PDFP, Studije 2005 - 2006

 

adisa omerbegovicAdisa Omerbegović je doktor nauka iz oblasti međunarodnih finansija i makroekonomije, sa iskustvom u korporativnim finansijama i računovodstvu. Radila je u polju investicijskog menadžmenta i valuacije uključujući izvršenje broja direktnih investicija i akvizicija. Njeno iskustvo uključuje menadžment financija i računovodstvenih funkcija nevladine organizacije u Maleziji. Ima iskustvo u vođenju kurseva u Aziji, Evropi i SAD-u. Trenutno predaje predmete vezane za oblast finansija i računovodstva na postdiplomskom studiju biznisa u "Sarajevo Graduate School of Business".

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

adnan efendicAdnan Efendić, rođen 04.01.1978. godine u Zavidovićima. Ekonomski fakultet u Sarajevu završio nadprosječnim rezultatom te je nagrađivan kao jedan od najboljih studenata Fakulteta i studenata humanističkih nauka u BiH. Magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 2004. godine. Njegov naučno-istraživački rad obuhvata oblasti Makroekonomije i Ekonomije Evrope. Usavršavao se na više evropskih univerziteta, objavio je 16 članaka u domaćim i stranim publikacijama, učestvovao sa prilogom na 6 međunarodnih konferencija. Radi kao viši asistent na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

 

daria duilovicDaria Duilović, diplomirala Opću kniževnost i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, i magistrirala Europske studije kao zajednički program univerziteta u Sarajevu i Bologni. Polaznica je doktorskog studija iz oblasti Europskog studija na Sveučilištu u Zadru. Zaposlena je u Uredu visokog predstavnika u Sarajevu kao viša savjetnica za obrazovanje.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

 

 

darko datzerDarko Datzer, rođen 1976. godine u Tuzli. Diplomirani je kriminalist. Trenutno je angažiran kao asistent-saradnik na Fakultetu kriminalističkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Učesnik je više istraživačkih projekata o korupciji u BiH, posebice sa kaznenopravnog i kriminološkog stanovišta. Autor je i koautor članaka, prikaza i prijevoda iz oblasti kriminalistike i kaznenog pravosuđa. Polaznik je Postdiplomskog studija Kriminologija, kriminalistika i krivično pravosuđe u kontekstu evropske sigurnosti (2004-2006). Sudjelovao je u više okruglih stolova i radionica koji se bave kaznenim pravosuđem i kriminalistikom, međunarodnim odnosima i sigurnosnim studijama. e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

dejan vanjekDejan Vanjek, rođ. 14.04.1975. godine u Sarajevu; - 2000 godine diplomirao u Zagrebu (Hrvatska) na fakultetu "Hrvatski studiji", smjer filozofija/croatologija (komparativni studij hrvatske kulture); - 2002. godine Magistrirao u Sarajevu/Bologna na Europskom regionalnom magistarskom programu iz područja ljudskih prava i demokracije za jugoistočnu Europu, pri Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, tezom: «Mogućnost autentične etike ljudskih prava i perspektive za njeno univerzalno prihvatanje»; - od listopada 2002. godine zaposlen u Uredu za suradnju sa Interpolom u Sarajevu, gdje je i danas zaposlen kao stručni savjetnik; - autor je većeg broja objavljenih radova iz područja sigurnosti, ljudskih prava i demokracije te filozofije prava i politike.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

gorana mlinarevicGorana Mlinarević, (1973) magistrirala je Ljudska prava i demokratiju u Jugoistočnoj Evropi na postidplomskom programu kojeg zajednički provode Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Bolonji. Trenutno je zaposlena na Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine kao šefica Centra za evidenciju, dokumentaciju, informacije i publikacije.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

 

 

natasa zrilicNataša Zrilić, Rodjena 1973. godine, Zenica, Bosna i Hercegovina; Obrazovanje 2005. godine stečeno zvanje magistra nauka na Međunarodnom postdiplomskom studiju iz oblasti tranzicije i rekonstrukcije, magistarski rad na temu: Bosna i Hercegovina i evropske ekonomske integracije organizator: Univerzitet u Banja Luci u saradnji sa Londonskom školom ekonomije, Univerzitetom iz Saseksa i Univerzitetom u Bolonji (TEMPUS program); Radno angažovanje mart 2005.-februar 2005. godine Vlada Republike Srpske Kabinet Predsjednika Vlade Savjetnik za evropske integracije i saradnju sa međunarodnim organizacijama oktobar 2004.-... Fakultet za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka Asistent na predmetu: Globalna ekonomija

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

reuf bajrovicReuf Bajrović je rođen 13.07.1977. Završio je Fakultet političkih nauka Univerziteta u Louisville-u u Sjedinjenim Američkim Državama. 2001 godine. je magistrirao na Univerzitetima u Sarajevu i Bolonji na regionalnom programu ljudskih prava i demokratije. Tokom 2002 godine. drugi put je magistrirao na Univerzitetu u Bolonji na programu iz Upravljanja i politike europskih integracija. Od tada je radio na procjeni i razvoju zasnovanom na ljudskim pravima na opštinskom nivou. Također jer član Upravnog odbora ACIPS-a. Trenutačno je zaposlen kao nezavisni konsultant na projektima vezanim za EU integracije i upravu.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

PDFP, Studije 2004 - 2005


aida spahic

Aida Spahić je rođena 22. oktobra 1975. godine u Banjaluci. Osnovnu i srednju školu završila je u Banjaluci. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na odsjeku za filozofiju i sociologiju. Student je postdiplomskog studija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu na odsjeku sociologija i trenutno priprema magistarski rad. Zaposlena je u Centru za promociju civilnog društva u Sarajevu, kao projekt menadžer u odjelu za civilno društvo. Radi na aktivnostima vezanim za jačanje civilnog društva u Bosni i Hercegovini. Kao korisnik stipendije Fonda otvoreno društvo, radila je na istraživanju u oblasti lokalne samouprave i izradila studiju pod naslovom "Uticaj standarda upravljanja kvalitetom na povećanje učešća građana u donošenju odluka na lokalnom nivou".
Povremeno piše za mjesečni časopis "Lokalna samouprava“.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

dino djipaDino Đipa je rođen 06.11.1968. godine u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu završio u Sarajevu. 1995 godine završio dodiplomske studije završio na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. 2000 godine završio poslijediplomske studije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bio zaposlen na Psihijatrijskoj klinici Univeriteta u Sarajevu i Odjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. 1996 osnovao Prism Research, trenutno najveću istraživačku organizaciju u BiH koja se bavi društvenim, medijskim i marketinškim istraživanjima. Vodio preko 100 različitih istraživačkih projekata u BiH i zemljama u regionu bivše Jugoslavije. 2005 godine osnovao CEPOS – Centar za policy studije. U okviru CEPOS-a bio glavni istraživač na nekoliko istraživačkih projekata.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

rebeka kotloRebeka Kotlo (1977) je asistentica na Pravnom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, na Katedri za državno i međunarodno javno pravo, koordinatorica Centra za ljudska prava u Mostaru, nevladine organizacije i stipendista Fonda otvoreno društvo Bosna i Hercegovina – Soros fondacije kroz Program podrške istraživanjima u oblasti javnih politika, te Projekat "Procjena razvoja demokratije u Bosni i Hercegovini".

Rezime studije / Studija

English: Summary / Studyaleksandar draganicAleksandar R. Draganić je trenutno zaposlen na poziciji Konsultant/Istraživač u Agenciji za razvoj preduzeća EDA (Banja Luka, RS-BiH) i sa dvogodišnjim iskustvom u oblasti lokalne uprave i oblastima malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, stečenim kroz učestvovanje u EDA projektima. Iako radno iskustvo nije pretjerano veliko (djelimično usljed odlaska na dalje školovanje), posjeduje znanja i vještine u oblastima ekonomije, reforme lokalne uprave, menadžmenta, kreiranja politika i ekonomije razvoja. Kao dio EDA tima, trenutno je angažovan na projektu: "Uvođenje jedinstvene metodologije i standarda u evaluaciji lokalnih uprava u BiH prema CAF metodologiji". Takođe učestvuje u programu Fonda Otvorenog Društva "Kreiranja nacionalnih politika" kroz pripremu studije "Benchmarking u lokalnim upravama - Put za Bosnu i Hercegovinu?". Bio je uključen u brojne aktivnosti usavršavanja. Pruža tehničku ekspertizu i pomoć u projektima koje sprovodi Agencija za razvoj preduzeća – EDA Banja Luka u oblastima svojih kompetencija. Učestvuje u EDA trening aktivnostima kao trener (Izrada biznis planova – Kako otpočeti vlastiti biznis). Učestvuje u izradi prijedloga projekata (primjena modela Project Cycle Management -a). Planovi su mu zasnovani na primjeni osnovnih kompetencija u kreiranju javnih politika u budućnosti.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

almir maljevicAlmir Maljević je završio Gimnaziju «Meša Selimović» u Tuzli 1996. Iste godine se upisuje na Fakultet kriminalističkih nauka, Univerziteta u Sarajevu, gdje diplomira 2000. godine. U januaru 2005. godine magistrira na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Trenutno zaposlen na Fakultetu kriminalističkih nauka, Univerziteta u Sarajevu kao viši asistent na predmetu Krivično pravo. Do sada objavljivao stručne i naučne radove na bosanskom i engleskom jeziku. Učestvovao u više domaćih i internacionalnih komparativnih istraživačkih projekata.
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

 

Timska studija

"ADEKVATAN MODEL UČEŠĆA STUDENATA U PROCESU DONOŠENJA ODLUKA I OSIGURANJU KVALITETA NA SARAJEVSKOM UNIVERZITETU"

Autori:

haris abaspahicHaris Abaspahić, rođen 16. Septembra 1974. godine. Diplomirao na Ekonomskom Fakultetu u Sarajevu 2000. godine, a magistrirao Upravljanje i politike Evropskih integracija na Univerzitetu u Bolonji 2002 godine. Trenutno zaposlen u Asocijaciji alumni centra za interdisciplinarne postiplomske studije Univerziteta u Sarajevu.

 

 

mia sidranMia Sidran

 

 

 

 

 

nejra nuna cengicNejra Nuna Čengić, rođena 2. januara 1971.g. Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, 1995.g., a magistrirala na programu, kojeg zajednički provode Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Bolonji, 2001.g. Trenutno zaposlena u Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu.


Rezime studije / Studija

English: Summary / Study

 

 

Kontakt: Lejla Memić, +387 (0)33 444 488, lok: 0, 101; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

   Inicijative

skolegijum-logo txt

BalkanWatch

Diskriminacija Logo

GdjeJeLova Logo CPI Logo

Školegijum

Onlist za školsku praksu

 

Monitoring javnih nabavki

 

Antidiskriminacioni program

 

Podaci o javnim finansijama i potrošnji Centar za zastupanje građanskih interesa
 cin logo

 

IzPO Logo

 

edapedia-logo

otkucaji logo

 Centar za istraživačko

novinarstvo

 

Inicijativa za pravično obrazovanje

 

Interaktivni centar znanja za lokalne lidere

 

 Otkucaji.Net