Fondacije otvoreno društvo

AD PROGRAM – Analize antidiskriminacijskog pravnog okvira i praksi u BiH

 

AD Pravni

 

U okviru Antidiskriminacijskog programa Fonda otvoreno društvo BiH, koji okuplja partnerske organizacije s područja cjelokupne teritorije Bosne i Hercegovine podijeljene u četiri tima i posvećena ključnim aktivnostima u domenu borbe protiv diskriminacije:

  • informisanje i edukacija;
  • monitoring, dokumentiranje i izvještavanje;
  • strateško parničenje;
  • analiza politika i zagovaranje,

 

predstavljamo vam objavljene policy analize bosanskohercegovačkog antidiskriminacijskog zakonodavstva, institucija i prakse u svjetlu međunarodnih i regionalnih trendova i iskustava, sa preporukama za unaprijeđenje kvaliteta i nivoa implementacije novih zakonskih rješenja u ovoj oblasti.

 

1. OMBUDSMEN U SISTEMU ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE U BIH: ANALIZA SITUACIJE I KARAKTERISTIČNI PROBLEM

 

         pdf logo                                                                              pdf logo

Izvještaj na jezicima BiH                                                                    Report in English

 

2. NEISKORIŠTENI POTENCIJAL: ULOGA I ZNAČAJ NEVLADINIH ORGANIZACIJA U ZAŠTITI OD DISKRIMINACIJE U BOSNI I HERCEGOVINI

 

         pdf logo                                                                                pdf logo

Izvještaj na jezicima BiH                                                                    Report in English

 

U pripremi su još dva policy izvještaja koji se odnose na sudsku zaštitu od diskriminacije u Bosni i Hercegovini, i značaj prikupljanja podataka i statistike u borbi protiv diskriminacije.

 

   Inicijative

skolegijum-logo txt

BalkanWatch

Diskriminacija Logo

GdjeJeLova Logo CPI Logo

Školegijum

Onlist za školsku praksu

 

Monitoring javnih nabavki

 

Antidiskriminacioni program

 

Podaci o javnim finansijama i potrošnji Centar za zastupanje građanskih interesa
 cin logo

 

IzPO Logo

 

edapedia-logo

otkucaji logo

 Centar za istraživačko

novinarstvo

 

Inicijativa za pravično obrazovanje

 

Interaktivni centar znanja za lokalne lidere

 

 Otkucaji.Net