Fondacije otvoreno društvo

Prema efikasnim mehanizmima javnih nabavki država (potencijalnih) kandidata u EU

javne nabavke logo

OSF BIH je započeo implementaciju regionalnog projekta ’’Prema efikasnim mehanizmima javnih nabavki država (potencijalnih) kandidata u EU’’. Cilj projekta je da se poveća transparentnost i poboljšaju procesi javnih nabavki u slijedećim zemljama zapadnog Balkana: Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Bosni i Hercegovini. Kroz podršku kolega iz OSF Slovačke pripremićemo i ekspertizu o Evropskim regulativama i propisima za javne nabavke, i pružati savjete za izradu metodologija i implementaciju različitih projektnih aktivnosti praćenja postupaka javnih nabavki.

Projekat je podržan od strane Evropske Komisije kroz Partnership Programmes for Civil Society Organizations Budget line(s): 22.020701 – Regional and Horizontal Programmes.

Partneri u projektu su:

Fondacija za otvoreno društvo Srbija,

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora Crna Gora,

Centar za civilne komunikacije Makedonija,

Centar za razvoj neprofitnog sektora Srbija,

Fondacija otvorenog društva Slovačka.

 

Pozadina projekta

Radi približavanja Evropskoj Uniji, zemlje zapadnog Balkana su počele razvijati anti-koruptivne sisteme i institucionalne aranžmane koji su u skladu sa zahtjevima i standardima Evropske Unije. Međutim, kao i u drugim sferama društvenog života, ove promjene se odvijaju bez dovoljnog znanja građana i učešća organizacija civilnog društva. Zbog toga su organizacije civilnog društva prisiljene koristiti tzv. Briselsku rutu u komunikaciji sa nacionalnim vladama, odnosno zagovaračke aktivnosti prema Evropskoj komisiji kako bi njihove predložene preporuke i politike bile na dnevnom redu nacionalnih vlada. Ovo je posebno slučaj sa aktivnostima na osjetljivim temama kao što je korupcija.

Partnerska strategijakoja se koristi u ovom projektu je dio šire Regionalne anti – koruptivne platforme (RACP). Cilj strategije je doprinos poboljšanju procesa i sistema javnih nabavki u zemljama zapadnog Balkana.

 

Aktivnosti projekta

Kroz ovaj projekat partnerske organizacije će razviti metodologiju za efikasan monitoring sistema javnih nabavki i ukazati na njegove zloupotrebe, a sve kroz evaluaciju postojećih sistema javnih nabavki u zemljama zapadnog Balkana. Rezultati koji će proizići iz analiza politika, legislative i praksi javnih nabavki, poslužiti će kao osnova za preporuke novih praktičnih politika javnih nabavki koje bi imale za cilj napredak institucionalnih odgovora, njihove funkcije i implementacije. Analize rezultata monitoringa će biti višestruko provjerene, a preporuke će se koncipirati kroz procese konsultacija sa bitnim uticajnim grupama, organizacije okruglih stolova ili kroz razmjene informacija preko on-line platforme. Planirane zagovaračke aktivnosti i lobiranje su veoma bitni, kako zbog poboljšanja implementacije usvojenih politika i legislative koja je već usklađena sa standardima EU, tako i zbog direktne promocije preporuka za popunjavanje uočenih praznina i ostvarivanje neophodne podrške za povećanje efektivnosti i efikasnosti u postojećim sistemima javnih nabavki.

Ovim nastojanjima pokušaćemo omogućiti nevladinim organizacijama da poboljšaju i pojačaju svoje kapacitete i ostvare što bolji dijalog sa donositeljima odluka. Istovremeno, testiraćemo političke volje vlada za transparentniji i otvoreniji proces donošenja odluka i omogućavanje učešća svih zainteresovanih aktera.

English version (.pdf) >>

 

eu logo

Projekat je finansiran sredstvima Europske unije.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Implementirane aktivnosti:  
Beograd

Konferencija u Beogradu, 28.11.2013.

Fondacija otvoreno društvo Srbija u saradnji sa partnerskim organizacijama u Beogradu je krajem novembra 2013. godine organizirala regionalnu konferenciju „Ka efikasnim javnim nabavkama na Zapadnom Balkanu“. Na konferenciji su predstavljeni rezultati komparativnih istraživanja pravnog i institucionalnog okvira javnih nabavki, efektivnosti postojećih sistema, rizika za pojavu korupcije. Poseban dio istraživanja bio je posvećen i harmonizaciji zakonodavstava ovih država sa propisima EU.

Bratislava

Studijska posjeta Bratislavi, 16.-20.09.2013.

Predstavnici i rukovodioci projekta “Prema efikasnim mehanizmima javnih nabavki država (potencijalnih) kandidata EU“, boravili su 5. dana u studijskoj posjeti u Bratislavi, gdje su održali nekoliko radnih sastanaka sa predstavnicima nevladinih organizacija, biznis sektora i medija iz Repubike Slovačke. Slovački stručnjaci su na najbolji način pokušali da prenesu svoje znanje i iskustvo u unapređenju javnih nabavki. Također, održan je i radni sastanak sa rukovodiocima Uprave za javne nabavke Republike Slovačke.

RP-Skopje

Skoplje, 25 - 27.03.2013.

Predstavnici Fonda otvoreno društvo BiH su prisustvovali drugom sastanku održanom u Skoplju. Na sastanku su se vodile diskusije o akcionom planu, izradi web stranice projekta, kao i metodologiji rada koja će biti finalizirana u mjesecu aprilu. Sljedeći očekivani sastanak učesnika na projektu će biti održan u maju 2013., u Podgorici, Crna Gora.

BalkanWatch

Podgorica, 30.05.2013.

Na konferenciji za novinare u prostorijama MANS-a u Podgorici 30. Maja 2013. godine, zvanično je predstavljen regionalni internet portal posvećen javnim nabavkama "Balkan Tender Watch". Ovom prilikom označen je i početak uporednog regionalnog istraživanja sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i Srbiji. Rezultati ovog istraživanja biće predstavljeni javnosti na portalu www.balkantenderwatch.eu krajem 2013. godine. Više detalja...

 

   Inicijative

skolegijum-logo txt

BalkanWatch

Diskriminacija Logo

GdjeJeLova Logo CPI Logo

Školegijum

Onlist za školsku praksu

 

Monitoring javnih nabavki

 

Antidiskriminacioni program

 

Podaci o javnim finansijama i potrošnji Centar za zastupanje građanskih interesa
 cin logo

 

IzPO Logo

 

edapedia-logo

otkucaji logo

 Centar za istraživačko

novinarstvo

 

Inicijativa za pravično obrazovanje

 

Interaktivni centar znanja za lokalne lidere

 

 Otkucaji.Net