Fondacije otvoreno društvo

Dobre prakse u obrazovanju - Odobreni projekti 2015/2016

Upravni odbor FOD BH odobrio je ukupno 12 projekata koji su bili najbolji na Pozivu dobre prakse u obrazovanju objavljenom u februaru 2015.

Tih 12 izabrano je među najbolje od ukupno 156 koliko ih se prijavilo.

Komisiju za selekciju i odabir najboljih projekata sačinjavali su: Dženana Husremović, članica Upravnog odbora FOD BH i profesorica na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Beba Šarkinović, direktorica OŠ Džemaludin Čaušević (jedna od 10 najboljih škola iz 2014), Zinaida Ilaria, direktorica Agencije za odnose s javnošću ZI PR i Dženana Trbić, koordinatorica Programa za obrazovanje FOD BH.

Komisija FOD BH je izvršila procjenu prijava prema sljedećim kriterijima:

  • Potpunost i jasnoća aplikacije
  • Usklađenost sa principima datog područja
  • Aktuelnost prakse
  • Obuhvat (da li se praksa primjenjuje na nivou jednog ili nekoliko razreda, ili cijele škole/više generacija)
  • Održivost (da li se radi o jednokratnoj ili višekratnoj aktivnosti, ili je praksa integrirana u cjelokupan rad škole i nastavne prakse)
  • Inovativnost (korištenje postojećih resursa škole na inovativan način, praksa koja nije propisana ili uobičajena)
  • Kvalitet (kako se praksa reflektuje na učenička postignuća, kakav je njen krajnji efekat za učenike, roditelje, školu)

U finalni odabir ušlo je 12 škola koje su dobile najviše ocjene za primjere dobrih praksi, i koje je odobrio Upravni odbor FOD BH.

Škole su projekte mogle prijavljivati unutar nekoliko područja, tako su se među pristiglim aplikacijama našle aktivnosti koje se odnose na unapređenje saradnje škola i roditelja, promoviranje društvene pravde, kao i podsticanje učenika na kritičko mišljenje, kreativnost i istraživanje.

Upravni odbor FOD BH je odobrio projekte za 12 škola, a isti će biti realizirani tokom školske 2015/2016 godine.

 

Lista odobrenih projekata po pozivu - Dobre prakse u obrazovanju 2015/2016.

Br.

Škola

Naziv prakse

1.

Osman Nuri Hadžić, Sarajevo

Strip na klupu

2.

Prva osnovna škola, Brčko

Čuvajmo prirodu, dižimo glas, pa će i ona čuvati nas

3.

Branko Ćopić, Prnjavor

Danas za sutra

4.

Brčanska malta, Tuzla

Škola za mir

5.

Jovan J. Zmaj, Trebinje

Moja škola – otvorena vrata za svu djecu

6.

Petar Kočić, Prijedor

Svako dijete je umjetnik, budi dijete i kad odrasteš

7.

Seonica, Konjic

Saradnja između lokalnih zajednica i škola

8.

Fahrudin F. Baščelija, Goražde

Pružanje pomoći učenicima, roditeljima i nastavnicima škole

9.

Mirsad Prnjavorac, Vogošća

Kaži STOP neznanju i diskriminaciji

10.

Centar Vladimir Nazor, Sarajevo

Podrška inkluzivnom obrazovanju izradom didaktičkih materijala

11.

Enver Čolaković, Breza

Ovakav sam - prihvati me

12.

Porodice ef. Ramić, Semizovac

Područna škola po mjeri svakog djeteta

 

   Inicijative

skolegijum-logo txt

BalkanWatch

Diskriminacija Logo

GdjeJeLova Logo CPI Logo

Školegijum

Onlist za školsku praksu

 

Monitoring javnih nabavki

 

Antidiskriminacioni program

 

Podaci o javnim finansijama i potrošnji Centar za zastupanje građanskih interesa
 cin logo

 

IzPO Logo

 

edapedia-logo

otkucaji logo

 Centar za istraživačko

novinarstvo

 

Inicijativa za pravično obrazovanje

 

Interaktivni centar znanja za lokalne lidere

 

 Otkucaji.Net