Fondacije otvoreno društvo

Objavljeno istraživanje „Čemu (ne) učimo djecu“

CemuUcimoDjecu-13Magazin za pravedno obrazovanje Školegijum je u ediciji Lektira narodu objavio istraživanje „Čemu (ne) učimo djecu“ , te je isto bilo predstavljeno u 19. broj Školegijuma. Istraživanje je provedeno u toku školske 2015/2016. godine u suradnji sa partnerskom organizacijom proMENTE - Socijalna istraživanja.

Analizirano je 68 udžbenika (ukupno 2668 lekcija) nacionalne grupe predmeta od petog do devetog razreda koji se koriste za realizaciju nastave za sva tri nastavna plana i programa na području cijele BiH (Federacija BiH, Republika Srpska, Brčko Distrikt). Udžbenici su izabrani na osnovu zvaničnih spiskova nadležnih institucija, ministarstava i zavoda, za tu školsku godinu.

U novim udžbenicima se ne afirmišu vrijednosti demokratskog društva, aktivno građanstvo i socijalna uključenost, niti se u dovoljnoj mjeri potiče razvoj kritičkog mišljenja, kreativnost i aktivno učenje.

Također, istraživanje pokazuje kako se zaključci u udžbenicima donose na osnovu malog i prigodnog uzorka, ne sagledava se cjelina niti se ispituju svi aspekti određenog događaja ili pojave, što dovodi do nepotpunog razumijevanja, nekritičkog promišljanja i neafirmisanja univerzalnih vrijednosti.

Knjiga je objavljena deset godina nakon prvog istraživanja o sadržaju udžbenika koje je objavio Fond otvoreno društvo, te pokazuje kako nije došlo do suštinske reforme udžbeničke politike, jer su nalazi i zaključci istraživanja skoro identični.

Istraživanje možete preuzeti ovdje.

Verziju na engleskom jeziku možete preuzeti ovdje.

 

 


 

 

   Inicijative

skolegijum-logo txt

BalkanWatch

Diskriminacija Logo

GdjeJeLova Logo CPI Logo

Školegijum

Onlist za školsku praksu

 

Monitoring javnih nabavki

 

Antidiskriminacioni program

 

Podaci o javnim finansijama i potrošnji Centar za zastupanje građanskih interesa
 cin logo

 

IzPO Logo

 

edapedia-logo

otkucaji logo

 Centar za istraživačko

novinarstvo

 

Inicijativa za pravično obrazovanje

 

Interaktivni centar znanja za lokalne lidere

 

 Otkucaji.Net