Fondacije otvoreno društvo

Dobre prakse u obrazovanju - Odobreni projekti 2016/2017

FOD Znak colorFOD BiH je odobrio ukupno devet projekata školama koje su bile najbolje rangirane po osnovu poziva "Dobre prakse u obrazovanju", objavljenom u februaru 2016. Projekti tih devet škola izabrani su među najboljima od ukupno 103 prijavljena projekta.

 

Komisiju za selekciju i odabir najboljih projekata sačinjavali su:

  • Dženana Husremović, članica Upravnog odbora FOD BH i profesorica na Filozofskom fakultetu u Sarajevu,
  • Rajko Aleksić, direktor OŠ Branko Ćopić Prnjavor,
  • Zinaida Ilaria, direktorica Agencije za odnose s javnošću ZI PR,
  • Radmila Rangelov-Jusović, direktorica COI Step by Step, i
  • Dženana Trbić, koordinatorica Programa za obrazovanje FOD BH.

Komisija je izvršila procjenu prijava prema sljedećim kriterijima:

  1. Obuhvat (da li se praksa primjenjuje na nivou jednog ili nekoliko razreda, ili cijele škole/više generacija)
  2. Održivost (da li se radi o jednokratnoj ili višekratnoj aktivnosti, ili je praksa integrirana u cjelokupan rad škole i nastavne prakse)
  3. Relevantnost (koliko je projekat relevantan unutar oblasti u kojoj je kandidiran i u kojoj će biti realiziran)
  4. Efikasnost (kako se praksa reflektuje na učenička postignuća, kakav je njen krajnji efekat za učenike, roditelje, školu)      

U finalni odabir ušlo je devet škola koje su dobile najviše ocjene za primjere dobrih praksi, i koje je odobrioUpravni odbor FOD BiH.

Škole su projekte mogle prijavljivati unutar nekoliko područja, a među pristiglim aplikacijama našle su se aktivnosti koje se odnose na podsticanje učenika na kritičko mišljenje, kreativnost i istraživanje, na razvoj kompetencija za građansko i društveno djelovanje, itd.

Odobreni projekti će biti realizirani tokom školske 2016/2017. godine.

Odobreni projekti:

 

ŠKOLA NAZIV PRAKSE
1. Sveti Sava, Foča ZA drugarstvo
2. Safvet-beg Bašagič, Breza Nauka za život
3. Večešički heroji, Sarajevo LIKE za vršnjačku edukaciju
4. Mak Dizdar, Zenica Šahom do znanja - strategija za cijeli život
5. Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju, Sarajevo Izrada slikovnog riječnika
6. Isak Smaokovlija, Sarajevo Nasilje ne živi ovdje
7. Dječije obdanište, Bosanska Krupa Pokretna predškola
8. Centar za rehabilitaciju slušanja i govora, Tuzla Mobilni timovi
9. OŠ Vrhbosna, Sarajevo U školi sam siguran, ovom društvu potreban

 


 

 

 

   Inicijative

skolegijum-logo txt

BalkanWatch

Diskriminacija Logo

GdjeJeLova Logo CPI Logo

Školegijum

Onlist za školsku praksu

 

Monitoring javnih nabavki

 

Antidiskriminacioni program

 

Podaci o javnim finansijama i potrošnji Centar za zastupanje građanskih interesa
 cin logo

 

IzPO Logo

 

edapedia-logo

otkucaji logo

 Centar za istraživačko

novinarstvo

 

Inicijativa za pravično obrazovanje

 

Interaktivni centar znanja za lokalne lidere

 

 Otkucaji.Net