Fondacije otvoreno društvo

Po prvi put u BiH kreirani i objavljeni Budžeti za građane na lokalnom niovu

Gradske uprave Zenice, Bijeljine i Tuzle su, uporedo sa izradom svojih budžeta za 2015.godinu, pripremile i objavile dokumente Budžeta za građane. Budžet za građane je građanski vodič koji na jednostavan i slikovit način prikazuje kako se prikuplja i troši novac iz budžeta lokalne administracije. Cilj ovog sažetog dokumenta jeste da omogući javnosti bolji uvid i razumijevanje načina na koji lokalne vlasti planiraju, raspodjeljuju i troše sredstva iz svog budžeta.

Svaki od tri grada je kreirao poseban Budžet za građane za 2015. godinu uz široko učešće građana, predstavnika savjeta mjesnih zajednica i nevladinih organizacija, putem anketa, fokus-grupa, formalnih i neformalnih intervjua, kako bi dokument bio oblikovan prema mjeri njihovih građana.

Budžeti za građane su objavljeni, u štampanom  i elektronskom obliku, i distribuisani putem lokalnih novina, promocija, sajmova, interneta, društvenih mreža itd., istovremeno kada i standardni budžeti. Tom prilikom su ovi jednostavni vodiči kroz budžet stigli do više od 80.000 građana Bijeljine, i preko 280.000 građana Tuzle i Zenice.

Velika zainteresovanost i zadovoljstvo građana koje je izraženo na promocijama, sajmovima, društvenim mrežama, itd., pokazuje njihovu zainteresovanost za otvorenu i odgovornu vlasti, kao i njihovu želju da znaju kako se prikuplja i kako i zašto se troši novac.

Posebno je značajno to što su gradonačelnici sva tri grada, donijeli odluke da će nastaviti da kontinuirano rade na realizaciji ove nove prakse koja značajno doprinosi otvorenom i odgovornom vođenju njihovih zajednica (uputstvo Gradonačelnika Zenice za izradu Budžeta za građane možete vidjeti ovdje:

http://zenica.ba/fileadmin/user_upload/Doc/2015/Uputstvo_za_postupak_izrade_budzeta_za_gradjane.pdf

Budžeti za građane gradova Tuzle, Zenice i Bijeljine kreirani su u okviru projekta „Budžet za građane“, koji je inicirao i podržao Fond otvoreno društvo BiH, a provodi Razvojna agencija Eda Banja Luka.

Budžete za građane možete pogledati ovdje:

http://zenica.ba/index.php?id=281

http://grad.tuzla.ba/wp-content/uploads/2014/11/Budzet_za_gradjane_Tuzla.pdf

http://www.alvrs.com/v1/media/djcatalog/Bijeljina.pdf

Ili, na web portalu projekta: http://www.budzetzagradjane.edapedia.net

 

   Inicijative

skolegijum-logo txt

BalkanWatch

Diskriminacija Logo

GdjeJeLova Logo CPI Logo

Školegijum

Onlist za školsku praksu

 

Monitoring javnih nabavki

 

Antidiskriminacioni program

 

Podaci o javnim finansijama i potrošnji Centar za zastupanje građanskih interesa
 cin logo

 

IzPO Logo

 

edapedia-logo

otkucaji logo

 Centar za istraživačko

novinarstvo

 

Inicijativa za pravično obrazovanje

 

Interaktivni centar znanja za lokalne lidere

 

 Otkucaji.Net