Fondacije otvoreno društvo

SYLLABUS - ŠKOLA STRANIH JEZIKA

 

sssjlogoSyllabus škola za učenje stranih jezika osnovana je 1996. godine u okviru Programa za engleski jezik Fonda otvoreno društvo Bosna i Hercegovina (FOD BiH). Pokroviteljstvo Škole od strane FOD-a BiH je bilo u cilju podizanja kvaliteta nastave stranih jezika u Sarajevu.

Od 1997. godine škola posluje kao samostalno pravno lice, dok je finansijsku samostalnost postigla 1999. godine. Soros Škola za engleski jezik je prvi projekat FOD BiH koji se finansira isključivo od prodaje svojih usluga.

Škola organizuje kurseve engleskog, francuskog, njemačkog i talijanskog jezika za odrasle i djecu, te pripremne kurseve za TOEFL i IELTS testove. Pored toga, nudi i individualne i posebno kreirane kurseve za firme i organizacije. U ponudi su i kursevi bosanskog jezika za strane državljane u BiH.

 

U nastavi se primjenjuje komunikativna metoda. Ova metoda razlikuje se od tradicionalnog načina učenja jezika - znanje i razumijevanje jezika usvaja se kroz komunikativne aktivnosti u skladu sa mogućnostima polaznika, za razliku od tradicionalnih metoda gdje nastavnik predaje, a polaznici pasivno uče. Polaznici usvajaju jezik aktivno, u okruženju u kojem se događa "realna" komunikacija.

Svi internacionalni nastavnici engleskog su kvalificirani sa minimalno RSA/CELTA certifikatom ili ekvivalentnim. RSA/CELTA je vodeća međunarodno priznata kvalifikacija za nastavnike engleskog kao stranog jezika. Ovaj certifikat se danas može dobiti u više od 250 centara širom svijeta. Svaki centar je pod nadzorom vanjske inspekcije od strane University of Cambridge Local Examination Syndicate, što osigurava visoke standarde svuda u svijetu. Domaći nastavnici posjeduju diplomu Filozofskog fakulteta, Odsjek za anglistiku.

 

Za više informacija, posjetite web-stranice Syllabus škole.

 

   Inicijative

skolegijum-logo txt

BalkanWatch

Diskriminacija Logo

GdjeJeLova Logo CPI Logo

Školegijum

Onlist za školsku praksu

 

Monitoring javnih nabavki

 

Antidiskriminacioni program

 

Podaci o javnim finansijama i potrošnji Centar za zastupanje građanskih interesa
 cin logo

 

IzPO Logo

 

edapedia-logo

otkucaji logo

 Centar za istraživačko

novinarstvo

 

Inicijativa za pravično obrazovanje

 

Interaktivni centar znanja za lokalne lidere

 

 Otkucaji.Net