Fondacije otvoreno društvo

SCCA

 

logo scca bos

 

 

 

SCCA je osnovao je Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine krajem 1996. godine. Osnovna namjera projekta bila je stvaranje savremene, fleksibilne, stručne organizacije koja djeluje kao korektiv ili nadopuna institucijama starog sistema, a programska misija - održavanje u životu savremene umjetnosti u BiH i njeno ravnopravno uključivanje u međunarodne umjetničke tokove.

SCCA je od 2000. godine nezavisna, neprofitna, profesionalna organizacija, na čijem je čelu Izvršni odbor od pet članova. Ekipu SCCA čine direktorica, tri program koordinatora i četiri vanjska saradnika.

SCCA je smješten u dva iznajmljena prostora na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu (kancelarija i biblioteka u kupoli, internet cafe so.ba u prizemlju zgrade) i iznajmljenom stanu na Grbavici (multimedijalni laboratorij pro.ba).

SCCA je jedan od osnivača Internacionalne mreže savremene umjetnosti (ICAN), koja je naslijedila mrežu Soros centara za savremenu umjetnost, a takođe i jedan od osnivača Balkanske umjetničke mreže (BAN).

SCCA je od osnivanja proizveo i organizirao brojne izložbe, akcije, radionice, seminare, predavanja, prezentacije u Sarajevu, Bosni i Hercegovini i inostranstvu, podržao umjetničku produkciju, proizveo brojne multimedijske radove umjetnika, izdao kataloge i druge umjetničke publikacije, sakupio umjetničku dokumentaciju.

SCCA je mjesto okupljanja, aktivni promotor novog kulturnog modela, novih događanja i pojava. On objedinjuje funkcije institucije i aktivnog učesnika scene. SCCA nema svoju galeriju. On djeluje kao mobilni umjetnički centar, komplementarno i alternativno u odnosu na programe ostalih likovnih institucija. Većina projekata, kao što su Godišnje izložbe, realizirani su u otvorenim prostorima grada. Promjena ambijenta, premještanje iz umjetničkog (galerija) u neumjetnički prostor (ulica), mijenja način mišljenja i ponašanja umjetnika, izbor sadržaja, sredstava, i komunikaciju sa publikom - slučajnim prolaznicima. Stvorena su nova mjesta susreta umjetnika i nove publike, a umjetnost postaje dio svakodnevnice. Mobilizacija javnog mijenja pojavom novog koncepta ne odnosi se samo na promjenu umjetničke paradigme, nego i na promjenu shvatanja funkcije kulture i umjetnosti. Novi model umjetnosti, čije su reference utemeljene na ličnom (životnom) iskustvu i kritičkom odnosu prema društvenom okruženju, utiče na svijet i ponašanje građana. Ovakav koncept potvrdio se kao produktivan, proširio pojam umjetnosti i postao korektiv lokalnog umjetničkog i javnog života.

SCCA je svojim tehničkim resursima i fleksibilnim organizacionim ustrojstvom osposobljen za realizaciju dugoročnih projekata. Zavisno od uslova i promjena u okruženju sposoban je brzo reagirati na nove situacije, mijenjajući sredstva i metode rada, ali ne i svoju osnovnu funkciju institucije i aktivnog učesnika scene, koja se bavi produkcijom, promocijom i razvojem savremene likovne umjetnosti i novih medija u Bosni i Hercegovini.

SCCA financijsku podršku obezbjeđuje putem domaćih i međunarodnih donacija, a na osnovu ponuđenih projekata.

Za više informacija posjetite: www.scca.ba

 

   Inicijative

skolegijum-logo txt

BalkanWatch

Diskriminacija Logo

GdjeJeLova Logo CPI Logo

Školegijum

Onlist za školsku praksu

 

Monitoring javnih nabavki

 

Antidiskriminacioni program

 

Podaci o javnim finansijama i potrošnji Centar za zastupanje građanskih interesa
 cin logo

 

IzPO Logo

 

edapedia-logo

otkucaji logo

 Centar za istraživačko

novinarstvo

 

Inicijativa za pravično obrazovanje

 

Interaktivni centar znanja za lokalne lidere

 

 Otkucaji.Net