Fondacije otvoreno društvo

OMLADINSKA INFORMATIVNA AGENCIJA

 

logo oia bosFond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina (FOD BiH) osnovao je Omladinsku informativnu agenciju BiH (OIA) 2001. godine kroz Zajednički omladinski program (ZOP) koji se temeljio na Strategiji FOD-a BiH i Izvještaju o humanom razvoju u BiH - Mladi 2000 (UNDP).

Omladinska informativna agencija BiH (OIA) je prva nevladina i vanstranačka organizacija na nivou Bosne i Hercegovine, koja djeluje kao nezavisni institut na polju razvoja omladinske politike sa ciljem poboljšanja položaja mladih i povećanja njihove participacije u društvu.

 

OIA sarađuje sa preko pedeset (50) vladinih tijela i sa više od dvije stotine (200) omladinskih organizacija u BiH i regiji Jugoistočne Europe, te sa nizom međunarodnih organizacija i mladima, i to putem tri glavna sektora kako slijedi:

 • Info servis,
 • Policy sektor, i
 • Jačanje kapaciteta ,

te kroz glavni ured u Sarajevu i regionalne urede u Banja Luci, Bihaću, Mostaru, Zenici i Zvorniku.

 

OIA predstavlja regionalne programe u Bosni i Hercegovini, kao što su "YouthNET" i "YouthEXchange.SEE", a član je i Omladinske mreže Jugoistočne Europe (SEEYN) i Europske mreže UNITED. OIA je partner na državnom/BiH nivou Evropskoj agenciji za informiranje i savjetovanje mladih (ERYICA), te je jedini akcioni partner OXFAM-ovog Međunarodnog parlamenta mladih iz Sidneya, Australija.

 

Rezultati rada iz 2003. godine

OIA je u 2003. godini:

 • uticala na realizaciju preko trideset (30) institucionalnih promjena iz oblasti omladinske politike na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini
 • lobirala određene preporuke iz omladinske politike kroz
 • šest bosanskohercegovačkih Omladinskih parlamenata
 • tri stručne publikacije (tiraž od 14.500 primjeraka)
 • te kroz više od 1.000 sastanaka sa oko pedeset (50) vladinih institucija preko trideset (30) međunarodnih organizacija, kao i kroz desetak savjetodavnih pozicija u vladinim tijelima na državnom, entitetskom ili lokalnom nivou
 • redovno slala sedmične elektronske novosti o mladima iz BiH, regije i svijeta na preko 4.000 e-mail adresa u BiH i regiji Jugoistočne Europe, te izradila nekoliko baza podata za mlade (vidi www.mladi.info)
 • nastupala na velikom broju relevantnih skupova i konferencija u svijetu, posebno u Jugoistočnoj Europi, te na preko 80 medijskih kuća, govoreći o položaju i aktivizmu mladih u BiH
 • educirala kroz trening programe (više od 80 radionica) preko 1.250 mladih iz 50-ak gradova i to o aktivizmu mladih u BiH, zagovaranju i omladinskoj politici, a šezdeset 60 mladih je prošlo OIA licencirane kurseve programa "Mladi razvijaju zajednicu i mlade - MRZIM" i "Škola omladinske politike - ŠOP" u trajanju od šest mjeseci do godinu dana.
 • kroz Omladinski Fond direktno finansirala pedeset (50) mini projekata mladih u BiH, sa ukupnim iznosom od preko 100.000 KM, te sudjelovala u kapacitetu eksperta pri selekciji omladinskih projekata niza domaćih i regionalnih programa za dodjelu grantova
 • postala nacionalni partner za BiH Europskoj agenciji za informiranje i savjetovanje mladih (ERYICA), te član Omladinske mreže Jugoistočne Europe (SEEYN)

 

OIA, Glavni ured:
Branilaca grada 19b, 71 000 Sarajevo,

Tel /Fax : ++ 387 33 209753
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Web: www.oiabih.info

 

Regionalni uredi/kancelarije:
Banja Luka - Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Bihać - Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Mostar - Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Zenica - Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Zvornik - Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

   Inicijative

skolegijum-logo txt

BalkanWatch

Diskriminacija Logo

GdjeJeLova Logo CPI Logo

Školegijum

Onlist za školsku praksu

 

Monitoring javnih nabavki

 

Antidiskriminacioni program

 

Podaci o javnim finansijama i potrošnji Centar za zastupanje građanskih interesa
 cin logo

 

IzPO Logo

 

edapedia-logo

otkucaji logo

 Centar za istraživačko

novinarstvo

 

Inicijativa za pravično obrazovanje

 

Interaktivni centar znanja za lokalne lidere

 

 Otkucaji.Net