Fondacije otvoreno društvo

CENTAR ZA KULTURU DIJALOGA

 

Debatni program BiH je aktivan od 1997. godine i osnovan je od strane Fonda otvoreno društvo Bosna i Hercegovina (FOD BiH). Implementacija programa je počela u aprilu 1997, a rad prvih klubova u oktobru iste godine. Debatni program BiH se implementira u sklopu FOD BiH, kao nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija, koja okuplja srednjoškolce i nastavnike bez obzira na njihovu religijsku, etničku ili spolnu pripadnost.

Misija programa jeste razvijanje kritičkog mišljenja i demokratskih principa odlučivanja, stvarajući kroz debatu novi demokratski model civilnog društva , zato što ukidanje jednog totalitarnog političkog sistema ne znači naprosto čin uređenja drugih političkih institucija nego drugačijih modela mišljenja koje mora prožeti sve sfere života.

Danas u Programu postoje 42 srednjoškolska kluba i tri kluba univerzitetske debate. Klubovi rade u školama, pri fakultetima, ali također i u sklopu institucija za djecu sa posebnim potrebama, izbjegličkim kampovima i selima za djecu bez roditelja.

 

Glavne aktivnosti organizacije

 • Seminari za trenere i debatante o Karl Popper debatnom formatu i o specifičnim temama koje se tiču obrazovanja, ljudskih prava, uloge mladih u društvu, demokratije;
 • Seminari za debatante i trenere o univerzitetskom parlamentarnom debatnom formatu;
 • Državni "Karl Popper" i ostali turniri;
 • Državni turniri u Parlamentarnom debatnom formatu za univerzitetske klubove;
 • Posjete među klubovima iz cijele BiH (FBiH i RS) sa ciljem povezivanja mladih, potiskivanja predrasuda i podučavanje toleranciji kroz debatu - međuškolska saradnja;
 • Okrugli stolovi sa specifičnim temama koje se tiču civilnog društva, ljudskih prava, obrazovanja;
 • Javne debate koje se organizuju na Univerzitetima ili drugim javnim mjestima na aktuelne teme društvene, političke ili kulturne prirode;
 • TV debatni turniri "Za i Protiv" u kojima gostuju osobe iz bosanskohercegovačkog javnog života;
 • Ljetni kamp za Karl Popper i Parlamentarne debatne klubove koji obuhvata seminare, turnire i okrugle stolove na različite teme;
 • Učešće u internacionalnim debatnim turnirima i konferencijama Učešće na svjetskim takmičenjima;
 • Radionice argumentacije;
 • Radionice retorike;
 • Radionice zagovaranja;
 • Rad na demokratizaciji obrazovnog sistema.

 

Najznačajniji projekti do jula 2004. godine:

 • Seminari za debatante i trenere o Karl Popper debatnom formatu i o specifičnim temama vezanim za obrazovanje, ljudska prava, ulogu mladih u društvu, demokratiju, itd. (ukupno 122);
 • Seminari za debatante i trenere o formatu Univerzitetske Parlamentarne debate (ukupno 6) ;
 • Državni "Karl Popper" debatni turniri (ukupno 30) ;
 • Državni Parlamentarni debatni turniri za Univerzitrtske debatne klubove (ukupno 10) ;
 • Posjete između klubova iz cijele BiH (FBiH i RS) sa ciljem povezivanja mladih ljudi, razbijanja predrasuda i učenja tolerancije kroz debatu;
 • Okrugli stolovi sa specifičnim temama o civilnom društvu, ljudskim pravima, obrazovanju, itd. (ukupno 9) ;
 • Javne debate organizovane na Univerzitetima ili drugim javnim mjestima o trenutnim socijalnim, političkim i kulturnim pitanjima u društvu (ukupno 14);
 • Edukacijski projekat za UNICEF pod nazivom: "Debatom do ljudskih prava" u periodu juli 2000. - januar 2001. godine - istraživanje poblema ljudskih prava
 • Edukacijski projekat za UNICEF: "Debate o pravima djece" 30. juni 2001. - 31. decembar 2001. godine., - istraživanje kroz zajedničke aktivnosti škola iz cijele BiH o pitanjima u vezi sa pravima djeteta
 • Takmičenje TV debate "ZA I PROTIV" u saradnji sa FTV, BHT,a u kojima su gosti bili osobe iz kulturnog, obrazovnog, ... života BiH (ukupno 151emisija);
 • Ljetni kampovi za Karl Popper debatne klubove i Parlamentarne debatne klubove koji uključuju seminare, turnire i okrugle stolove na različite teme (ukupno 8) ;
 • Učešće na internacionalnim i svjetskim debatnim takmičenjima i konferencijama (ukupno 17) ;
 • Specijalna nagrada za "Doprinos u Reformi obrazovnog sistema" - OSCE 2003
 • Projekat za Evropsku komisiju: "Ljudska prava u školama i lokalnoj zajednici - Zagovaranje kroz debatu" - upoznavanje sa demokratskim modelom mišljenja i donošenja odluka kao i obrazovanje o ljudskim pravima kroz jačanje razvoja kulture dijaloga kroz istraživanje ciljnih grupa o problemima koje identificiraju u svojoj lokalnoj zajednici, a kroz novu istraživačku metodologiju (NIM)
 • Projekat snimanja TV debata za SDC - IBHI: "Navedi dobar razlog" - edukacija mladih o debati i pomoć u istraživanju pitanja vezanih za ljudska prava i njihova kršenja, te mogućnost javnog prezentiranja identifikovanih problema;
 • Projekat za IDEA-u: The People Speak - 36 javnih debata u školama.

 

Uspjesi izvan BiH:

Svjetsko debatno takmičenje, Lošinj, 1999. godine 

 • Osvojeno 1. mjesto Jan Zlatan Kulenović
 • Osvojeno 2. mjesto Goran Tešić

Svjetsko debatno takmičenje, Poljska, 2000. godine 

 • Osvojeno 1. mjesto Sabina Čudić

Svjetsko debatno takmičenje, Rumunija, 2002. godine

 • Osvojeno 1. mjesto Sabina Čudić
 • Osvojeno 2. mjesto Maja Kapetanović

 

Gradovi u kojima postoje debatni klubovi:

Godina Gradovi
1997             Sarajevo, Zenica, Jablanica, Konjic, Tuzla, Živinice
1998 Sarajevo, Zenica, Jablanica, Konjic, Tuzla, Živinice, Bihać
1999 Sarajevo, Bihac, Jablanica, Konjic, Tuzla, Zenica, Živinice, Banja Luka
2000 Bijeljina, Brčko, Prijedor, Fojnica, Zenica, Visoko, Sarajevo, Vareš, Jablanica, Tuzla, Bihać, Banja Luka, Živinice, Konjic, Mostar,
2001 Prijedor, Brčko, Gračanica, Bijeljina, Banja Luka, Tuzla, Živinice, Novi Travnik, Fojnica, Zenica, Bugojno, Vareš, Visoko, Sarajevo, Goražde, Foča/Srbinje, Jablanica, Konjic, Mostar,
2002 Gradačac, Prijedor, Brčko, Gračanica, Doboj - Istok, Sanski Most, Bijeljina, Banja Luka, Tuzla, Lukavac, Živinice, Drvar, Novi Travnik, Fojnica, Zenica, Bugojno, Kladanj, Vareš, Visoko, Sarajevo, Goražde, Foča/Srbinje, Jablanica, Konjic, Mostar, Čapljina
2003 Banja Luka, Bijeljina, Sarajevo, Foča, Zenica, Visoko, Gradačac, Doboj - Istok, Gračanica, Čelić, Tuzla, Živinice, Kalesija, Kladanj, Teočak, Lukavac, Jablanica, Konjic, Mostar, Goražde, Fojnica, Bugojno, Sarajevo - Istok, Mihatovići, Novi Travnik,
2004 Banja Luka, Bijeljina, Sarajevo, Foča, Zenica, Visoko, Gradačac, Doboj - Istok, Gračanica, Čelić, Tuzla, Živinice, Kalesija, Kladanj, Teočak, Lukavac, Jablanica, Konjic, Mostar, Goražde, Fojnica, Bugojno, Sarajevo - Istok, Mihatovići, Brčko

 

Adresa: Obala Maka Dizdara 3, 71000 Sarajevo
Tel: + 387 33 203 668
Fax: + 387 33 203 668
Web: http://www.ckdbih.com
Kontakt osoba: Sanja Vlaisavljevic, direktorica Programa

Debatni centri su dio Fonda otvoreno društvo Bosna i Hercegovina (FOD BiH) u sklopu Programa za Obrazovanje.

 

   Inicijative

skolegijum-logo txt

BalkanWatch

Diskriminacija Logo

GdjeJeLova Logo CPI Logo

Školegijum

Onlist za školsku praksu

 

Monitoring javnih nabavki

 

Antidiskriminacioni program

 

Podaci o javnim finansijama i potrošnji Centar za zastupanje građanskih interesa
 cin logo

 

IzPO Logo

 

edapedia-logo

otkucaji logo

 Centar za istraživačko

novinarstvo

 

Inicijativa za pravično obrazovanje

 

Interaktivni centar znanja za lokalne lidere

 

 Otkucaji.Net