Fondacije otvoreno društvo

Centar "ŽENA i DRUŠTVO"

 

logo womansocU skladu sa generalnom strategijom Fonda otvoreno društvo Bosna i Hercegovina (FOD BiH), te procjenom potrebe za novim pristupom u vezi sa stanjem ženskih ljudskih prava u BiH, ženski program FOD-a se krajem 2003. godine transformisao u nezavisni Centar za istraživanja, politike i zagovaranja pod nazivom "Žena i društvo".

 

Vizija

 • Društvo bez marginalizacije i diskriminacije žena i kršenja njihovih osnovnih ljudskih prava
 • Društvo bez rodnih stereotipa i predrasuda prema ženama
 • Društvo jednakih mogućnosti za žene i muškarce, djevojčice i dječake
 • Društvo bez nasilja nad ženama u privatnoj i javnoj sferi
 • Društvo ravnomjerene zastupljenosti žena i muškaraca u javnom životu i politici

Misija

 • Stvaranje javnog prostora da se žene okupe i mobilišu
 • Stvaranje socijalnog i intelektualnog jezgra Ženskog pokreta u BiH
 • Pomoć i učešće u inicijativama "iz baze" na zajedničkoj formulaciji kritičkih tačaka socijalnih promjena i programa koji su od ključnog interesa za žene
 • Podsticanje javne debate o tome koje normativne ideale i koje strateške ciljeve bi danas trebalo da ima Ženski pokret u Bosni i Hercegovini
 • Osnaživanje i ohrabrenje žena da se koriste podacima i same vrše istraživanja, da prave alternativne analize i promovišu socijalne promjene u cilju unapređenja ženskih ljudskih prava
 • Teorijsko osposobljavanje i osposobljavanje za praktično djelovanje Ženskog pokreta na polju socijalnih i institucionalnih reformi našeg društva ka istinskoj rodno senzitivnoj demokratiji
 • Zalaganje za stvaranje alijansi i partnerstva sa drugim pokretima i akterima civilnog društva
 • Učiniti ženske inicijative vidljivim na lokalnoj i globalnoj sceni i raditi na tome da se autentični glas bosanskohercegovačke žene čuje u okviru globalnog diskursa o ženskim ljudskim pravima

Djelatnost

Između ostalog:

 • Centar "Žena i društvo" razvija metodologiju i izvodi rodno relevantna socijalna istraživanja
 • Prati stanja jednakopravnosti žena i muškaraca u BiH društvu
 • Prati rodnu dimenziju institucionalnih reformi, posebno obrazovanja i zakonodavstva
 • Centar organizuje edukaciju, seminare, kurseve i treninge za rodno senzitivan pristup u različitim sferama društvenog života
 • Centar organizuje i izvodi akcije i zalaganja za poštivanje ravnopravnosti spolova u BiH društvu, te kampanje za društvene promjene ka rodno senzitivnoj demokratiji
 • Centar organizuje konferencije, tribine, debate, okrugle stolove
 • Centar se bavi izdavačkom djelatnošću

 

Za više informacija, molimo kontaktirajte:

"Žena i društvo" - Centar za istraživanja, politike i zagovaranja
Jadranska b.b. 71000 Sarajevo
T el: ++ 387 33 259 600
Fax: ++ 387 33 259601
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Web: www.womensoc.ba

 

   Inicijative

skolegijum-logo txt

BalkanWatch

Diskriminacija Logo

GdjeJeLova Logo CPI Logo

Školegijum

Onlist za školsku praksu

 

Monitoring javnih nabavki

 

Antidiskriminacioni program

 

Podaci o javnim finansijama i potrošnji Centar za zastupanje građanskih interesa
 cin logo

 

IzPO Logo

 

edapedia-logo

otkucaji logo

 Centar za istraživačko

novinarstvo

 

Inicijativa za pravično obrazovanje

 

Interaktivni centar znanja za lokalne lidere

 

 Otkucaji.Net