Fondacije otvoreno društvo

Šta je "Spin Off"


Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina (FOD BiH) i Mreža Soros fondacija u toku svog djelovanja pokrenuli su veliki broj inicijativa planiranih na određeni vremenski rok. Većina ovih inicijativa su vremenom formirale centre ili agencije. Neke inicijative su se završile, dok su centri ili agencije nastali tokom inicjativa postali nezavisni od FOD BiH i od Mreže Soros fondacija.

Sve tako nastale organizacije nazivamo Spin off.

Od početka svog djelovanja u Bosni i Hercegovini 1993. godine, FOD BiH je pokrenuo mnoge inicijative koje su vremenom prešle u Spin Off i prerasle u poznate centre ili organizacije, a ukupno ih je osam.

 

   Inicijative

skolegijum-logo txt

BalkanWatch

Diskriminacija Logo

GdjeJeLova Logo CPI Logo

Školegijum

Onlist za školsku praksu

 

Monitoring javnih nabavki

 

Antidiskriminacioni program

 

Podaci o javnim finansijama i potrošnji Centar za zastupanje građanskih interesa
 cin logo

 

IzPO Logo

 

edapedia-logo

otkucaji logo

 Centar za istraživačko

novinarstvo

 

Inicijativa za pravično obrazovanje

 

Interaktivni centar znanja za lokalne lidere

 

 Otkucaji.Net