Fondacije otvoreno društvo

Programi do 2013. god.

U skladu s novom strategijom i pravcima djelovanja FOD BiH, a koji se primjenjuju od 01.01.2014. godine, neki programi su potpuno zatvoreni i kao takvi prelaze u arhiv.

Ti programi su:

Detalji i sadržaji koji se tiču navedenih programa dostupni su u ovoj sekciji.

 

 

   Inicijative

skolegijum-logo txt

BalkanWatch

Diskriminacija Logo

GdjeJeLova Logo CPI Logo

Školegijum

Onlist za školsku praksu

 

Monitoring javnih nabavki

 

Antidiskriminacioni program

 

Podaci o javnim finansijama i potrošnji Centar za zastupanje građanskih interesa
 cin logo

 

IzPO Logo

 

edapedia-logo

otkucaji logo

 Centar za istraživačko

novinarstvo

 

Inicijativa za pravično obrazovanje

 

Interaktivni centar znanja za lokalne lidere

 

 Otkucaji.Net